Samarbete med Norden får starkt stöd i Baltikum

12.04.18 | Nyhet
Nordiska och baltiska flaggor
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
En överväldigande majoritet av balterna, nästan 90 procent, anser att samarbetet med de nordiska länderna är viktigt och en majoritet vill också utöka samarbetet. Det visar en undersökning som Nordiska ministerrådet låtit göra, lagom till baltiska staternas 100-årsjubileum i år.

Intresset för det nordiska är störst i Estland, där hela 91 procent av dem som deltog i undersökningen uppgav att samarbetet med Norden är viktigt eller mycket viktigt. 65 procent ansåg att det är mycket viktigt. I Litauen höll 89 procent samarbetet som viktigt eller mycket viktigt, medan siffran för Lettland var 84 procent.

- Undersökningen visar på ett mycket starkt intresse för samarbete med de nordiska länderna. Det är ett glädjande resultat och betyder att det finns en stor efterfrågan på gemensamma projekt och på det arbete som Nordiska ministerrådet gör i Baltikum, säger Christer Haglund, chef för ministerrådets kontor i Estland.

Majoritet vill ha mer

En stor majoritet av de tillfrågade tycker också att samarbetet borde utökas ytterligare. I Litauen vill 88 procent ha mer samarbete, i Estland är siffran 76 och i Lettland 67 procent. 

Det är främst den geografiska närheten och behovet för små länder att samarbeta som ligger till grund för balternas intresse för Norden. Ekonomi, utbildning och vetenskap samt turism kommer högst upp på listan över de områden som balterna tycker att det är viktigast att samarbeta kring. 

Undersökningen visar på ett mycket starkt intresse för samarbete med de nordiska länderna. Det är ett glädjande resultat och betyder att det finns en stor efterfrågan på gemensamma projekt och på det arbete som Nordiska ministerrådet gör i Baltikum.

Den största nyttan av samarbetet är enligt balterna att man drar lärdom av varandra och att det ökar handeln och konkurrenskraften i Baltikum. På frågan om vad de baltiska staterna kan ge samarbetet svarade esterna att man kan bidra med sitt digitala kunnande, i Lettland var det vanligaste svaret arbetskraft, turism och kultur och i Litauen vetenskap och innovationer.

Astrid Lindgren och vikingar kända

I intervjuerna frågade man också vilken person, levande, historisk eller fiktiv, som man spontant tänker på då i samband med Norden. I Estland är Finlands president Sauli Niinistö klar etta, medan Astrid Lindgren, jultomten, vikingarna och Karlsson på taket är i topp i Lettland och Litauen.

Opinionsundersökningen är den första i sitt slag som gjorts i de baltiska länderna. I respektive land intervjuades 600 personer per telefon 16.2-9.3. 

Nordiska ministerrådet har haft kontor i de baltiska länderna sedan 1991. Resultaten av opinionsundersökningen kommer att användas då framtida samarbetsprogram utformas.