Samarbejde med Norden har stærk opbakning i Baltikum

12.04.18 | Nyhed
Nordiska och baltiska flaggor
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Et overvældende flertal af balterne, næsten 90 procent, mener at samarbejdet med de nordiske lande er vigtigt, og et flertal ønsker også at udvide samarbejdet. Det viser en undersøgelse, som Nordisk Ministerråd har fået gennemført op til de baltiske staters 100-årsjubilæum i år.

Interessen for det nordiske er størst i Estland, hvor hele 91 procent af respondenterne svarede, at samarbejdet med Norden er vigtigt eller meget vigtigt. 65 procent svarede, at det er meget vigtigt. I Litauen svarede 89 procent, at samarbejdet er vigtigt eller meget vigtigt, mens tallet for Letlands vedkommende var 84 procent.

- Undersøgelsen viser, at der er en meget stærk interesse for samabejde med de nordiske lande. Det er et glædeligt resultat, og detbetyder, at der er stor efterspørgsel på fælles projekter og på det arbejde, som Nordisk Ministerråd udfører i Baltikum, siger Christer Haglund, chef for ministerrådets kontor i Estland.

Et flertal vil have mere

Et stort flertal af de adspurgte synes desuden, at samarbejdet bør være endnu større. I Litauen ønsker 88 procent mere samarbejde, i Estland er tallet 76 procent og i Letland 67 procent. 

Det er primært den geografiske nærhed og små landes behov for at samarbejde, som ligger til grund for balternes interesse for Norden. Økonomi, uddannelse og videnskab samt turisme står højest på listen over de områder, som balterne synes, at det er vigtigst at samarbejde om. 

- Undersøgelsen viser, at der er en meget stærk interesse for samarbejde med de nordiske lande. Det er et glædeligt resultat, og detbetyder, at der er stor efterspørgsel på fælles projekter og på det arbejde, som Nordisk Ministerråd udfører i Baltikum.,

Den største fordel ved samarbejdet er ifølge balterne, at man lærer af hinanden, og det øger handlen og konkurrencedygtigheden i Baltikum. På spørgsmålet om, hvad de baltiske stater kan give til samarbejdet, svarede esterne, at man kan bidrage med sine digitale kompetencer, i Letland var de hyppigste svar arbejdskraft, turisme og kultur, mens man i Litauen svarede videnskab og innovation.

Kender Astrid Lindgren og vikingerne

Respondenterne blev også spurgt om, hvilken levende, historisk eller fiktiv person, de spontant kom til at tænke på i forbindelse med Norden. I Estland er Finlands præsident Sauli Niinistö klart nummer et, mens Astrid Lindgren, julemanden, vikingerne og Karlsson på taget ligger i toppen i Letland og Litauen.

Opinionsundersøgelsen er den første af sin art i de baltiske lande. Der blev gennemført telefoninterview af 600 personer i landene i perioden 16.2-9.3. 

Nordisk Ministerråd har haft kontor i de baltiske lande siden 1991. Resultaterne af opinionsundersøgelsen vil blive anvendt i forbindelse med udformning af fremtidige samarbejdsprogrammer.