Samarbeid med Norden får sterk støtte i Baltikum

12.04.18 | Nyhet
Nordiska och baltiska flaggor
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Et overveldende flertall av balterne, nesten 90 prosent, mener samarbeidet med de nordiske landene er viktig, og et flertall vil også øke samarbeidet. Det viser en undersøkelse Nordisk ministerråd har fått utført, i passende tid til de baltiske statenes 100-årsjubileum i år.

Interessen for det nordiske er størst i Estland, der hele 91 prosent av dem som deltok i undersøkelsen, oppga at samarbeidet med Norden er viktig eller veldig viktig. 65 prosent mente at det er veldig viktig. I Litauen anså 89 prosent samarbeidet som viktig eller veldig viktig, mens tallet for Latvia var 84 prosent.

– Undersøkelsen viser en veldig sterk interesse for samarbeid med de nordiske landene. Det er et gledelig resultat og betyr at det er stor etterspørsel etter felles prosjekter og etter arbeidet Nordisk ministerråd gjør i Baltikum, sier Christer Haglund, direktør for ministerrådets kontor i Estland.

Flertall vil ha mer

Et stort flertall av de spurte synes også at samarbeidet bør økes ytterligere. I Litauen vil 88 prosent ha mer samarbeid, i Estland er tallet 76 og i Latvia 67. 

Det er først og fremst den geografiske nærheten og små lands behov for å samarbeide som ligger til grunn for balternes interesse for Norden. Økonomi, utdanning og vitenskap samt turisme kommer høyest opp på listen over områdene balterne synes det er viktigst å samarbeide om. 

Undersøkelsen viser en veldig sterk interesse for samarbeid med de nordiske landene. Det er et gledelig resultat og betyr at det er stor etterspørsel etter felles prosjekter og etter arbeidet Nordisk ministerråd gjør i Baltikum.

Den største nytten av samarbeidet er ifølge balterne at man drar lærdom av hverandre, og at det øker handelen og konkurransekraften i Baltikum. På spørsmålet om hva de baltiske statene kan gi samarbeidet, svarte esterne at man kan bidra med digital kompetanse, i Latvia var det vanligste svaret arbeidskraft, turisme og kultur, og i Litauen vitenskap og innovasjoner.

Astrid Lindgren og vikinger kjent

I intervjuene spurte man også hvilken person, levende, historisk eller fiktiv, man spontant tenker på i forbindelse med Norden. I Estland er Finlands president Sauli Niinistö klar ener, mens Astrid Lindgren, julenissen, vikingene og Karlsson på taket er på topp i Latvia og Litauen.

Opinionsundersøkelsen er den første i sitt slag som er gjennomført i de baltiske landene. I hvert land ble 600 personer intervjuet per telefon 16.2.–9.3. 

Nordisk ministerråd har hatt kontor i de baltiske landene siden 1991. Resultatene av opinionsundersøkelsen vil bli brukt når nye samarbeidsprogrammer skal utformes.