Pohjoismaiden neuvosto haluaa tiivistää kriisivalmiusyhteistyötä

22.03.22 | Uutinen
alt=""
Photographer
Lars Dareberg/norden.org
Siviilivalmius ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa olivat keskeisiä teemoja Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa Malmössä. Neuvosto hyväksyi suosituksen, jonka mukaan Pohjoismaiden hallitusten tulisi seurata niin sanotun Enestamin raportin ehdotuksia pohjoismaisen siviilivalmiusyhteistyön lisäämisestä. Täysistunnossa järjestettiin myös raporttia koskenut keskustelu.

Pohjoismaiden neuvosto haluaa, että hallitukset aloittavat Enestamin raportin seurannan mahdollisimman pian. Lisäksi neuvosto haluaa, että Enestamin ehdotukset asetetaan tulevassa käsittelyprosessissa tärkeysjärjestykseen.

Raportissa on 12 ehdotusta, joista Pohjoismaiden neuvosto on valmis edistämään 11:tä.

Pohjoismaiden neuvoston yksimielisesti hyväksymässä suosituksessa ehdotetaan muun muassa, että vastuu Pohjoismaiden siviilivalmiusyhteistyöstä annettaisiin pohjoismaisille yhteistyöministereille. Lisäksi Pohjoismaiden tulisi perustaa siviilivalmiuden yksikkö, toteuttaa rokotteiden yhteishankintojen pilottihanke ja selvittää yhteisten varmuusvarastojen mahdollisuuksia.

”Kriisit selätetään parhaiten yhdessä”

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan tekee Enestamin raportista entistäkin ajankohtaisemman. Sodan seuraukset näkyvät meilläkin jo nyt, vaikka niitä ei tietenkään voi verrata Ukrainan siviiliväestöön kohdistuvaan terroriin. Paras tapa selvitä kriiseistä on maiden välinen yhteistyö. Pohjoismailla on pitkät perinteet yhteistyöstä hyvin monilla aloilla, ja nyt meidän on opittava tekemään hyvää yhteistyötä myös kriisiaikoina. Enestamin raportti luo työlle hyvän perustan, sanoo Pohjoismaiden neuvoston presidentti Erkki Tuomioja.

Enestamin raportista keskusteltiin myös pohjoismaisten yhteistyöministerien kyselytunnilla, jossa ministereitä edusti puheenjohtajamaa Norjan yhteistyöministeri Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. Pohjoismaiden neuvoston jäsenet painottivat keskustelussa haluavansa nähdä ministereiltä konkreettisia toimenpiteitä Enestamin raportin seurannassa.

Enestam itse teki keskustelussa vielä yhden ehdotuksen. Hän muistutti, että pohjoismaisen yhteistyön perustana oleva Helsingin sopimus täyttää näinä päivinä 60 vuotta, ja nyt olisikin aika tarkistaa sopimusta. 

Enestamin raportti esittelyssä viime istunnossa

Pohjoismaiden siviilivalmiutta käsittelevän strategiaselvityksen on laatinut Suomen entinen ministeri Jan-Erik Enestam Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta. Enestam esitteli suosituksensa Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Kööpenhaminassa vuonna 2021 sekä viime joulukuussa pidetyssä puheenjohtajiston kokouksessa.

Enestamin raportti on hyvin linjassa Pohjoismaiden neuvoston vuonna 2019 hyväksymän yhteiskuntaturvallisuusstrategian kanssa. Strategiassa on useita käytännön ehdotuksia varautumisyhteistyöstä, ja Pohjoismaiden neuvosto on pyrkinyt sen pohjalta luomaan hallituksille painetta siviilivalmiusyhteistyön vahvistamiseksi.