Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska rådet vill se tätare samarbete kring krisberedskap

22.03.22 | Nyhet
alt=""
Photographer
Lars Dareberg/norden.org
Civil krisberedskap var vid sidan av Rysslands anfallskrig på Ukraina ett stort tema på Nordiska rådets temasession i Malmö. Rådet godkände en rekommendation som uppmanar de nordiska regeringarna att följa upp förslagen i den så kallade Enestam-rapporten om krisberedskap. Dessutom hölls en debatt i plenum om rapporten.

Nordiska rådet vill att regeringarna följer upp på förslagen i Enestam-rapporten så fort som möjligt. Dessutom vill rådet i den fortsatta processen rangordna Enestams förslag i viktighetsordning.

Rapporten innehåller tolv förslag och Nordiska rådet vill gå vidare med elva.

I Nordiska rådets rekommendation, som antogs enhälligt i plenum, föreslås bland annat att de nordiska samarbetsministrarna ska få ansvar för samarbetet inom civil krisberedskap. Vidare föreslås att man inrättar en nordisk nätverksenhet för civil krisberedskap, genomför ett pilotprojekt för gemensam upphandling av vaccin och att man undersöker möjligheten till gemensamma beredskapslager.

"Samarbete bästa sättet att klara kriser"

- Den ryska invasionen av Ukraina gör Enestam-rapporten än mera högaktuell. Följderna av kriget syns redan hos oss, även om de naturligtvis inte kan jämföras med den terror som den ukrainska civilbefolkningen utsätts för. Samarbete mellan länderna är det bästa sättet att klara kriser. De nordiska länderna har en lång tradition av att samarbeta inom en rad områden och nu ska vi se till att bli bra på att arbeta tillsammans också i kristider. Där är Enestam-rapporten en god grund, säger Nordiska rådets president Erkki Tuomioja.

Enestam-apporten debatterades också under frågestunden med de nordiska samarbetsministrarna, som företräddes av deras ordförande för 2022, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim från Norge. I debatten betonade Nordiska rådets medlemmar att de vill se konkreta åtgärder av ministrarna när det gäller att följa upp på Enestams rapport.

Under debatten kom Enestam med ett förslag till. Han påminde om att Helsingforsavtalet, det nordiska "grundfördraget", fyller 60 år i dessa dagar och enligt honom det är hög tid för att revidera avtalet. 

Enestam-rapporten presenterades på sessionen 2021

Det är Jan-Erik Enestam, tidigare minister i Finland, som har utarbetat rapporten på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Han presenterade sina rekommendationer vid Nordiska rådets session i Köpenhamn 2021 och på ett presidiemöte i december 2021.

Enestams rapport går i hög grad i linje med Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet från 2019. Strategin innehåller flera konkreta förslag till beredskapssamarbete och den har stått som grund när Nordiska rådet de senaste åren har tryckt på regeringarna för att stärka det civila krissamarbetet.