Pohjoismaiden neuvosto keskusteli Jorma Ollilan kanssa energiayhteistyöstä

20.04.16 | Uutinen
Jorma Ollila
Photographer
Matts Lindqvist/norden.org
Pohjoismainen panostus sähkölauttoihin, yhteispohjoismainen standardi eri kulkuvälineiden pikalatausasemille sekä yhteinen markkinapohjainen järjestelmä uusiutuvan energian kehittämiseksi. Siinä muutamia energiayhteistyötä koskevia ehdotuksia, joita Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta haluaa edistää.

Ehdotukset sisältyvät työryhmäraporttiin, jonka valiokunta hyväksyi Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnon yhteydessä Oslossa.

Niin sanottu energiaryhmän raportti sisältää kaikkiaan 31 ehdotusta Pohjoismaiden energiayhteistyön kehittämiseksi. Ehdotukset on nyt esitelty Jorma Ollilalle, jonka Pohjoismaiden ministerineuvosto on nimittänyt pohjoismaisen energiayhteistyön selvitysmieheksi.

– Haluamme raportillamme esittää Pohjoismaiden neuvoston näkemyksen siitä, miten Pohjoismaiden energiapoliittista yhteistyötä tulisi kehittää. Pohjoismaille on erittäin tärkeää pysyä energia-alan kärjessä, ja tavoitteeseen päästään vain pohjoismaisella ja EU-yhteistyöllä. Toivottavasti ehdotuksista on hyötyä Jorma Ollilalle, sanoo Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Pyry Niemi.

Etusijalla seitsemän ehdotusta

Energiaryhmä painottaa 31 ehdotuksestaan erityisesti seitsemää. Ryhmä haluaa muun muassa, että Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska luovat yhdenmukaistetun markkinapohjaisen järjestelmän edistääkseen uusiutuvan energian tuotantoa ja että Pohjoismaat kehittävät energiavaltaiselle teollisuudelle energiatehokkuusohjelman.

Energiaryhmä haluaa maiden kehittävän myös eri kulkuvälineiden – kuten alusten, henkilöautojen ja kuorma-autojen – pikalatausasemille yhteispohjoismaisen standardin ja tähtäävän samalla laajempaan eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Haluamme raportillamme esittää Pohjoismaiden neuvoston näkemyksen siitä, miten Pohjoismaiden energiapoliittista yhteistyötä tulisi kehittää. Pohjoismaille on erittäin tärkeää pysyä energia-alan kärjessä, ja tavoitteeseen päästään vain pohjoismaisella ja EU-yhteistyöllä.

 

Ryhmä haluaa niin ikään kasvattaa Pohjoismaisen energiantutkimuksen (NEF) rahoitusta, luoda energian yhteispohjoismaiset loppukäyttäjämarkkinat ja panostaa sähkölauttojen kehittämiseen.

– Meriliikenteen osittainen sähköistäminen on tärkeää, koska meripolttoaineiden rikkipäästövaatimukset ovat tiukentuneet ja koska Itämerta on suojeltava. Ehdotustemme perusajatuksina ovat kestävät energiaratkaisut ja uusiutuva energia, sanoo energiaryhmän puheenjohtaja Lena Asplund.

Konferenssi Jorma Ollilan kanssa

Oslon teemaistunnon yhteydessä pidettiin myös energiakonferenssi, jossa Pohjoismaiden neuvosto saattoi tehdä Jorma Ollilalle raporttia täydentäviä aloitteita. Osallistujat pureskelivat neljässä työpajassa aiheita, joista mainittakoon liikennesektorin sähköistäminen, uusiutuviin energianlähteisiin siirtyminen, energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuus sekä energiantutkimus.

Jorma Ollila lupasi ottaa Pohjoismaiden neuvoston aloitteet huomioon tulevassa työssään. Ollila totesi lisäksi, että energiayhteistyössä on haasteita myös Pohjolassa.

– Minulla on haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista omat ajatukseni, mutta ennen niiden julkistamista haluan kuulla teitä ja muita energia-alan toimijoita.

Oslon-konferenssi oli aloituspotku Jorma Ollilan vuoden kestävälle selvitystyölle. Seuraavaksi Ollila lähtee kiertomatkalle Eurooppaan tapaamaan energia-alan sidosryhmiä.

Ollila on saanut Pohjoismaiden ministerineuvostolta tehtäväkseen ”strategiaselvityksen” siitä, miten Pohjoismaiden energiapoliittista yhteistyötä kannattaisi kehittää seuraavien 5–10 vuoden aikana. Ollila esittelee selvitystään Pohjoismaiden energiaministereille ensimmäisen kerran marraskuussa, ja valmista on määrä tulla vuoden 2017 alussa.