Nordiska rådet i dialog med Jorma Ollila om energisamarbete

20.04.16 | Nyhet
Jorma Ollila
Photographer
Matts Lindqvist/norden.org
En nordisk satsning på eldrivna färjor, en nordisk standard för laddningsstationer för transportmedel och ett nordiskt marknadsbaserat system för förnybar energi. Det är några förslag till energisamarbete som Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling vill satsa på.

Förslagen ingår i en rapport som en arbetsgrupp presenterade vid Nordiska rådets temasession i Oslo, där rapporten godkändes av Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

Totalt innehåller den så kallade Energigruppens rapport 31 förslag till hur samarbetet inom energi skulle kunna utvecklas i Norden. Förslagen har nu presenterats för Nokias ex-chef Jorma Ollila, som för närvarande utreder nordiskt energisamarbete på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

- Med vår rapport vill vi föra fram Nordiska rådets syn på hur det energipolitiska samarbetet i Norden borde utvecklas i framtiden. Det är oerhört viktigt för Norden att behålla den topposition vi har på energiområdet och det är bara via samarbete inom Norden och med EU som vi kan klara av det. Vi hoppas att Jorma Ollila ska ha nytta av våra förslag, säger Pyry Niemi, som är ordförande för Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

Sju förslag är prioriterade

Av de 31 förslagen lyfter Energigruppen fram sju särskilt prioriterade. Bland annat vill gruppen att Danmark, Finland, Norge och Sverige utarbetar ett harmoniserat marknadsbaserat system för att främja produktion av förnybar energi och att de nordiska länderna utvecklar ett program för energieffektivitet i energiintensiva industrier.

Dessutom vill Energigruppen se satsningar på en gemensam nordisk standard för laddningsstationer för snabbladdning av olika transportmedel, såsom fartyg, bilar och lastbilar, med sikte på bredare europeiskt samarbete.

Med vår rapport vill vi föra fram Nordiska rådets syn på hur det energipolitiska samarbetet i Norden borde utvecklas i framtiden. Det är oerhört viktigt för Norden att behålla den topposition vi har på energiområdet och det är bara via samarbete inom Norden och med EU som vi kan klara av det

 

Andra förslag är att öka stödet till Nordisk energiforskning NEF, upprätta en gemensam nordisk slutbrukarmarknad för energi och satsa på utveckling av eldrivna färjor.

- Satsningen på delvis eldriven sjöfart är särskilt viktig med tanke på de strängare kraven på svavelutsläpp från marina bränslen och med tanke på skyddet av Östersjön. Grundtanken i våra förslag är hållbara energilösningar och förnybar energi, säger Lena Asplund, ordförande för Energigruppen.

Konferens med Jorma Ollila

I anslutning till temasessionen i Oslo hölls också en energikonferens i syfte att ge Nordiska rådet en möjlighet att vid sidan av energirapporten komma med inspel till Jorma Ollilas utredning. I fyra worskhopar funderade konferensdeltagarna kring teman som elektrifiering av transportsektorn, övergång till hållbara energikällor, energieffektivitet i energiintensiv industri samt på energiforskning.

Jorma Ollila lovade att han kommer att beakta de inspel han fått av Nordiska rådet i sitt fortsatta arbete. Ollila sade också att det finns utmaningar inom energisamarbete, även i Norden.

- Jag har mina tankar om dessa utmaningar och möjliga lösningar, men jag kommer att lyssna till er och andra aktörer inom energisektorn innan jag offentliggör mina förslag.

Konferensen i Oslo var avspark för Jorma Ollilas ettåriga utredningsarbete. Härnäst ska han göra en rundresa i Europa för att träffa olika intressenter inom energiområdet.

Ollilas uppdrag för Nordiska ministerrådet är att göra en ”strategisk genomlysning” kring hur det energipolitiska samarbetet i Norden bäst ska utvecklas på 5-10 års sikt.  I november presenterar Ollila en första gång sin utredning för de nordiska ministrarna med ansvar för energifrågor och i början av 2017 ska utredningen vara klar.