Nordisk Råd i dialog med Jorma Ollila om energisamarbejde

20.04.16 | Nyhed
Jorma Ollila
Photographer
Matts Lindqvist/norden.org
Nordisk satsning på eldrevne færger, nordisk standard for ladestationer til transportmidler og et nordisk markedsbaseret system for vedvarende energi. Det er nogle af de forslag til et energisamarbejde, som Nordisk Råds Udvalg for Vækst og Udvikling vil satse på.

Forslagene indgår i en rapport, som en arbejdsgruppe fremlagde på Nordisk Råds temasession i Oslo, hvor rapporten også blev godkendt af Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden.

Alt i alt indeholder den såkaldte Energigruppes rapport 31 forslag til, hvordan samarbejdet på energiområdet kan udvikles i Norden. Forslagene er nu blevet præsenteret for Nokias tidligere chef, Jorma Ollila, som arbejder på at udrede det nordiske energisamarbejde på opdrag af Nordisk Ministerråd.

– Formålet med vores rapport er at fremføre Nordisk Råds syn på, hvordan det energipolitiske samarbejde i Norden bør udvikles i fremtiden. Det er utroligt vigtigt for Norden, at vi holder fast i vores førerposition på energiområdet, og det kan vi kun klare ved at samarbejde internt i Norden og med EU. Vi håber, at Jorma Ollila kan drage nytte af vores forslag, siger Pyry Niemi, som er formand for Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden.

Syv forslag prioriteres

Energigruppen prioriterer syv af de 31 forslag særligt højt. Gruppen ønsker blandt andet, at Danmark, Finland, Norge og Sverige skal udarbejde et harmoniseret markedsbaseret system for at fremme produktionen af vedvarende energi, og at de nordiske lande skal udvikle et program for energieffektivitet i energitunge industrier.

Derudover ønsker Energigruppen, at man satser på at udvikle en fælles nordisk standard for ladestationer til hurtigopladning af forskellige transportmidler, fx fartøjer, biler og lastbiler, med henblik på et bredere europæisk samarbejde.

Formålet med vores rapport er at fremføre Nordisk Råds syn på, hvordan det energipolitiske samarbejde i Norden bør udvikles i fremtiden. Det er utroligt vigtigt for Norden, at vi holder fast i vores førerposition på energiområdet, og det kan vi kun klare ved at samarbejde internt i Norden og med EU.

 

Man foreslår også, at støtten til Nordisk Energiforskning (NEF) øges, at der oprettes et fælles nordisk slutbrugermarked for energi, og at man satser på at udvikle eldrevne færger.

– Satsningen på delvist eldrevet søfart er særligt vigtig set i lyset af de strenge krav til svovludledning fra skibsbrændstoffer og indsatsen for at værne om Østersøen. Grundtanken i vores forslag er bæredygtige energiløsninger og vedvarende energi, siger Lena Asplund, formand for Energigruppen.

Konference med Jorma Ollila

I forbindelse med temasessionen i Oslo afholdes der også en energikonference med det formål at give Nordisk Råd mulighed for parallelt med energirapporten at komme med input til Jorma Ollilas udredning. Konferencedeltagerne kunne deltage i fire workshops, hvor man debatterede temaer såsom elektrificering af transportsektoren, overgang til vedvarende energikilder, energieffektivitet i energitung industri samt energiforskning.

Jorma Ollila lovede, at han i sit fortsatte arbejde også vil tage de input, han har fået fra Nordisk Råd, i betragtning. Ollila sagde desuden, at et energisamarbejde vil byde på visse udfordringer, selv i Norden.

– Jeg har gjort mig mine egne tanker om disse udfordringer og mulige løsninger, men jeg vil lytte til jer og andre aktører i energisektoren, inden jeg offentliggør mine forslag.

Konferencen i Oslo blev afsættet til Jorma Ollilas et-årige udredningsarbejde. Efter konferencen skal han på en rundrejse i Europa og mødes med forskellige interessenter på energiområdet.

Ollilas opgave for Nordisk Ministerråd er at foretage "en strategisk gennemlysning" af, hvordan det energipolitiske samarbejde i Norden bør udvikle sig i de kommende 5-10 år. I november fremlægger Ollila sin foreløbige udredning for de nordiske ministre med ansvar for energianliggender, og i starten af 2017 skal udredningen være færdig.