Nordisk råd inviterer statsministrene til dialog om samfunnssikkerhet

18.09.20 | Nyhet
Silja Dögg Gunnarsdóttir
Fotograf
Iris Dager
På sesjonen i 2019 vedtok Nordisk råd enstemmig en samfunnssikkerhetsstrategi som man ønsker at de nordiske landene går inn for å følge så fort som mulig. Rådet har bedt regjeringene kommentere strategiens forslag, og en rekke ministerråd har besvart forespørselen. Nordisk råd er overhodet ikke tilfreds med svarene som har kommet, og planlegger nå følgende skritt: et dialogmøte med statsministrene, og et med ministrene som har ansvar for beredskapsspørsmål.

Rådet har blant annet bedt regjeringene svare på hvordan Nordisk ministerråd best kan involveres i og støtte det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet, inklusive samfunnssikkerhet og beredskap.

I sine svar viser regjeringene svært liten forståelse for den ambisjonen og mener at ministerrådets rolle er tilstrekkelig slik den er for øyeblikket.

– Strategien er et resultat av grundige forberedelser, og i den situasjonen vi nå befinner oss i, er det mer presserende enn noensinne at anbefalingene virkelig implementeres, sier Nordisk råds president Silja Dögg Gunnarsdóttir.

– Vi er både skuffet og overrasket over svarene vi har fått fra regjeringene, konstaterer hun, – og derfor kommer vi nå til å invitere statsministrene til dialogmøte om denne saken.

Vi er både skuffet og overrasket over svarene vi har fått fra regjeringene

Silja Dögg Gunnarsdóttir, president, Nordisk råd

Presidiet konstaterer at samfunnssikkerhetens betydning er understreket ytterligere i forbindelse med koronapandemien.

– Vårt ønske var at regjeringene skulle utrede om styringen av det nordiske beredskapssamarbeidet er tilstrekkelig klart formulert til at det virkelig vil fungere i en krisesituasjon, sier Wille Rydman, som ledet den arbeidsgruppen i Nordisk råd som gjennomgikk regjeringenes svar. 

– Etter vår oppfatning har covid-19 vist at dette ikke er tilfellet. Men heller ikke på dette punktet vil regjeringene endre nåværende praksis, understreker Rydman.

 

Presidiets ønske er at et dialogmøte med statsministrene arrangeres i slutten av oktober, i forbindelse med den nordiske toppmøteuka. Den tradisjonelle sesjonen uteblir i år på grunn av koronapandemien.  De politiske prosessene stopper imidlertid ikke opp, og Nordisk råd arrangerer en lang rekke digitale møter på tidspunktet da sesjonen normalt skulle blitt avholdt, i uke 44.

Presidiet fattet vedtak i saken på sitt møte 18. september.