Nordiska rådet inviterar statsministrarna till dialog om samhällssäkerhet

18.09.20 | Nyhet
Silja Dögg Gunnarsdóttir
Fotograf
Iris Dager
Nordiska rådet antog under sin session år 2019 enhälligt en samhällssäkerhetsstrategi, som man önskar att de Nordiska länderna så snabbt som möjligt skulle gå in för att följa. Rådet har bett regeringarna kommentera på strategins förslag, och en rad ministerråd har besvarat förfrågan.
Nordiska rådet är överhuvudtaget inte tillfreds med de svar som har kommit, och planerar nu följande steg: ett dialogmöte med statsministrarna, och ett med de ministrar som har ansvar för beredskapsfrågor.

Rådet har bland annat bett regeringarna svara på hur Nordiska ministerrådet bäst kan involveras i och stödja det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet, inklusive samhällssäkerhet och beredskap.

I sina svar visar regeringarna mycket liten förståelse för den ambitionen, och menar att ministerrådets roll är tillräcklig som den är för tillfället.

-Strategin är ett resultat av en grundlig beredning, och i den situation vi nu befinner oss, är det angelägnare än någonsin att dess rekommendationer verkligen implementeras, säger Nordiska rådets president, Silja Dögg Gunnarsdóttir.

-Vi är både besvikna och förvånade över de svar vi har fått från regeringarna, konstaterar hon, och därför kommer vi nu att invitera statsministrarna till dialogmöte om den här saken.

Vi är både besvikna och förvånade över de svar vi har fått från regeringarna

Silja Dögg Gunnarsdóttir, president, Nordiska rådet

Presidiet konstaterar att samhällssäkerhetens betydelse ytterligare har understrukits i samband med coronapandemin.

-Vårt önskemål var att regeringarna skulle utreda om styrningen av det nordiska beredskapssamarbetet är tillräckligt klart formulerad för att verkligen fungera i en krissituation, säger Wille Rydman, som ledde den arbetsgrupp inom Nordiska rådet som gick genom regeringarnas svar. 

-Vår åsikt är att COVID19 har visat att så inte är fallet. Men inte heller på den punkten vill regeringarna ändra nuvarande praxis, betonar Rydman.

 

Presidiets önskan är att ett dialogmöte med statsministrarna arrangeras i slutet av oktober, i samband med den nordiska toppmötesveckan. Den traditionella sessionen uteblir i år på grund av coronapandemin.  De politiska processerna avstannar ändå inte, och Nordiska rådet arrangerar en lång rad digitala möten vid den tidpunkt som sessionen normalt skulle ha hållits under vecka 44.

Presidiet fattade beslut i ärendet under sitt möte den 18. september.