Pohjoismainen kieliseminaari: voidaanko älysovelluksilla edistää pohjoismaisten kielten ymmärtämistä?

16.06.22 | Uutinen
nordiskt språkseminarium ISLAND
Photographer
norden.og
Miten teknisillä ratkaisuilla voidaan tukea pohjoismaisten kielten ymmärtämistä? Voidaanko nuorten kiinnostusta pohjoismaisiin kieliin lisätä älysovelluksilla? Entä miten englanti on vaikuttanut nuorten heikentyneeseen naapurikielten osaamiseen? Reykjavikissa järjestetään 27. kesäkuuta kiinnostava pohjoismainen kieliseminaari, joka lähetetään myös suorana verkossa.

Pohjoismaisten kielten ymmärtäminen on pohjoismaisen yhteistyön kestoaiheita, ja monesti kyse on skandinaavisten kielten ymmärtämisestä. Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta järjestää maanantaina 27. kesäkuuta kieliseminaarin, joka keskittyy Pohjoismaiden välisen viestinnän tukemiseen. Seminaarin yhteistyökumppanina on Islannin Norden-yhdistys.

Tapahtuma järjestetään Islannin yliopiston alaisessa Vigdís Finnbogadóttirin kieli-instituutissa, ja sitä on mahdollista seurana myös suorana verkossa.

Teknisiä ratkaisuja ja käytännön esimerkkejä

Keskinäinen kielten ymmärtäminen helpottaa Pohjoismaiden välistä liikkuvuutta ja vahvistaa pohjoismaalaisten välisiä siteitä. Seminaarin lähtökohtana on pohjoismaisten kielten ymmärtämisen heikentyminen, jota on käsitelty viime vuosina raporteissa ja keskusteluissa. Kaksiosaisessa seminaarissa pohditaan toisaalta kielen tuottamista ja toisaalta kieliteknologisia apuvälineitä. 

Nykyään on mahdollista käyttää puhelinta puheen ja tekstin lähes simultaaniseen kääntämiseen ja tulkkaamiseen. Tästä herääkin kysymys, onko puhelin vielä 10 vuoden päästä kielellisen viestinnän ensisijainen työkalu. Seminaarissa pohditaan myös sitä, miten teknologian avulla voidaan lisätä nuorten kiinnostusta skandinaavisiin kieliin opetuksessa ja muissa yhteyksissä. Entä onko pohjoismaisten kielten ymmärtämisellä enää toivoa, vai puhummeko jatkossa englantia toistemme kanssa? 

Tutkijoita, poliitikkoja, opettajia, asiantuntijoita ja Nordplus-opiskelijoita

Seminaariin osallistuu useita pohjoismaisia tutkijoita, poliitikkoja, opettajia, kieliasiantuntijoita, oppilaita ja Nordplus-opiskelijoita. He kertovat näkemyksiään haasteista ja mahdollisuuksista, joita liittyy pohjoismaisen kieliyhteistyön ja pohjoismaisten kielten ymmärtämisen tulevaisuuteen. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä.     

Osallistujat:

  • Camilla Gunell, Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja 
  • Viktor Ingi Lorange, Islannin Norden-yhdistyksen nuorisoliiton puheenjohtaja
  • Auður Hauksdóttir, Islannin yliopiston tanskan kielen professori
  • Mikael Hiltunen, Svenska Nu
  • Atli Geir Halldórsson, Tanskassa aiemmin opiskellut Nordplus-stipendiaatti 
  • Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir, Islannin Norden-yhdistys ja Islannin opetusministeriön entinen osastopäällikkö 
  • Kolbrún Friðriksdóttir, Islannin yliopiston islanti toisena kielenä -aineen lehtori, joka on tutkinut tietokoneavusteista kielen oppimista
  • Dagbjört J Þorsteinsdóttir, joka on toiminut peruskoulun opettajana 25 vuotta ja opettaa tanskaa Norðlingaskoli-koulussa
  • Jón Yngvi Jóhannsson, juontaja

Seminaarikielinä ovat skandinaaviset kielet, suomi ja islanti, ja kielten välillä on tulkkaus.  

Direktsändning

Följd med live här från kl. 17.30 GMT/19.30 CEST:

Contact information