Nordiskt språkseminarium: Kan smarta appar öka språkförståelsen i Norden?

16.06.22 | Nyhet
nordiskt språkseminarium ISLAND
Photographer
norden.og
Hur kan tekniska lösningar bidra till ökad nordisk språkförståelse? Kan smarta appar öka ungas intresse för de nordiska språken? Vilken roll spelar engelskan för trenden minskade kunskaperna i grannländernas språk hos unga? Den 27 juni arrangeras ett spännande nordiskt språkseminarium i Reykjavik som även direktsänds digitalt.

Språkförståelse i Norden är ett ofta debatterat ämne i det nordiska samarbetet och många gånger handlar det om den skandinaviska språkförståelse. Måndag den 27 juni bjuder Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur i samarbete med Föreningen Norden på Island in till ett språkseminarium med fokus på hur man också kan främja internordisk kommunikation.

Arrangemanget äger rum i Veröld – hús Vigdísar, "Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Language" vid Islands universitet och det är också möjligt att följa med på distans då eventet sänd direkt online.

Tekniska lösningar och konkreta exempel

Ömsesidig språkförståelse underlättar rörligheten mellan de nordiska länder och stärker banden ländernas invånare. Med utgångspunkt i den utmaning med en minskad nordisk språkförståelse som de senaste årens rapporter och debatter har uppmärksammat är seminariet uppdelat två delar: Språklig produktion i Norden och Språkteknologiska hjälpmedel. 

I dag kan man använda sin telefon till att översätta både tal och skrift mitt i handlingen, nästan simultant så en central fråga är om telefonen fortsatt kommer att vara vårt främsta dagliga verktyg i språkkommunikation om 10 år? Andra frågeställningar på seminariet handlar bland annat om hur teknologin kan användas för att öka ungas intresse för de skandinaviska språken? Både i undervisningen och andra sammanhang. Och, finns det hopp för en riktig nordisk språkförståelse eller kommer vi alla att prata engelska med varandra i framtiden? 

Forskare, politiker, lärare, språkexperter och Nordplussare

På scenen i Veröld presenteras en rad nordiska forskare, politiker, lärare, språkexperter, elever och Nordplussare sina erfarenheter och perspektiv på de utmaningar och möjligheter som framtiden erbjuder för det nordiska språksamarbetet och språkförståelsen. Det är möjligt för deltagarna att ställa frågor.     

Deltagare:

  • Camilla Gunell, ordförande i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur 
  • Viktor Ingi Lorange, ordförande i Ung norræn, Föreningen Norden Islands ungdomsförbund
  • Auður Hauksdóttir, professor i danska, Islands universitet
  • Mikael Hiltunen, Svenska Nu
  • Atli Geir Halldórsson, tidigare folkhögskoleelev i Danmark och Nordplus-stipendiat 
  • Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir, Föreningen Norden Island och tidigare avdelningschef vid utbildningsdepartementet Island 
  • Kolbrún Friðriksdóttir, adjunkt i isländska som andraspråk vid Islands universitet och har forskat om s.k. CALL (Computer Assisted Language Learning)
  • Dagbjört J Þorsteinsdóttir, grundskollärare sedan 25 år. Undervisar i danska på Norðlingaskoli
  • Jón Yngvi Jóhannsson, moderator

Seminariet genomförs på skandinaviska, finska och isländska och tolkning görs till samma språk.  

Direktsändning

Följd med live här från kl. 17.30 GMT/19.30 CEST:

Contact information