Nordisk språkseminar: Kan smarte apper øke språkforståelsen i Norden?

16.06.22 | Nyhet
nordiskt språkseminarium ISLAND
Photographer
norden.og
Hvordan kan teknologiske løsninger bidra til økt nordisk språkforståelse? Kan smarte apper øke unges interesse for de nordiske språkene? Hvilken rolle spiller engelsk for trenden med synkende kunnskaper i nabolandenes språk hos unge? 27. juni arrangeres det et spennende nordisk språkseminar i Reykjavík som også direktesendes digitalt.

Språkforståelse i Norden er et ofte debattert tema i det nordiske samarbeidet, og mange ganger handler det om den skandinaviske språkforståelsen. Mandag 27. juni inviterer Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur i samarbeid med Foreningen Norden på Island til et språkseminar med fokus på hvordan man også kan fremme internordisk kommunikasjon.

Arrangementet finner sted i Veröld – hús Vigdisar, “Vigdis Finnbogadóttir Institute of Foreign Language” på Islands universitet, og det er også mulig å følge med på distanse ettersom arrangementet sendes direkte på nettet.

Teknologiske løsninger og konkrete eksempler

Gjensidig språkforståelse bidrar til bevegeligheten mellom de nordiske landene og styrker båndene mellom landenes innbyggere. Med utgangspunkt i utfordringen med en redusert nordisk språkforståelse som er påpekt i rapporter og debatter de senere årene, er seminaret delt opp i to deler. Språklig produksjon i Norden og Språkteknologiske hjelpemidler.

I dag kan man bruke telefonen til å oversette både tale og skrift der og da, nesten simultant, så et sentralt spørsmål er om telefonen fortsatt vil være vårt fremste digitale verktøy i språkkommunikasjonen om ti år. Andre problemstillinger på seminaret handler blant annet om hvordan teknologien kan brukes for å øke unges interesse for de skandinaviske språkene, både i undervisningen og i andre sammenhenger. Og finnes det håp for en ordentlig nordisk språkforståelse, eller kommer vi til å snakke engelsk med hverandre i framtida?

Forskere, politikere, lærere, språkeksperter og nordplussere

På scenen i Veröld presenterer en rekke nordiske forskere, politikere, lærere, språkeksperter, elever og nordplussere sine erfaringer med og perspektiver på utfordringene og mulighetene framtida byr på for det nordiske språksamarbeidet og språkforståelsen. Det vil være mulig for deltakerne å stille spørsmål.


 

Deltakere:

  • Camilla Gunell, leder i Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur
  • Viktor Ingi Lorange, leder i Ung norræn, Foreningen Norden Islands ungdomsforbund
  • Auður Hauksdóttir, professor i dansk, Islands universitet
  • Mikael Hiltunen, Svenska Nu
  • Atli Geir Halldórsson, tidligere folkehøyskoleelev i Danmark og Nordplus-stipendiat
  • Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir, Foreningen Norden Island, tidligere avdelingssjef ved utdanningsdepartementet Island
  • Kolbrún Friðriksdóttir, adjunkt i islandsk som andrespråk ved Islands universitet, har forsket på såkalt CALL (Computer Assisted Language Learning)
  • Dagbjört J Þorsteinsdóttir, grunnskolelærer i 25 år. Underviser i dansk på Norðlingaskoli
  • Jón Yngvi Jóhannsson, moderator

Seminaret gjennomføres på skandinavisk, finsk og islandsk, og det tolkes til de samme språkene.

Direktesending

Følg med direkte her fra kl. 17.30 GMT / 19.30 CEST:

Contact information