Pohjoismaista poliisiyhteistyötä vahvistetaan

01.06.18 | Uutinen
MR-Lov Lund i Sverige 2018
Valokuvaaja
norden.org/André Jamholt
Pohjoismaiden oikeusministerit haluavat vahvistaa maidenvälistä poliisiyhteistyötä rajat ylittävän jatkuvasti lisääntyvän järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.

Pohjoismaiden oikeusministerit ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen maidenvälisen poliisiyhteistyön syventämisestä ja tehostamisesta. Tarkoituksena on keskittyä raja-alueiden paikalliseen ja alueelliseen työhön tavoitteena ylläpitää jatkuvaa operatiivista poliisiyhteistyötä rajojen yli.

– Aiesopimus on tärkeä askel kohti tiiviimpää poliisiyhteistyötä Pohjoismaiden välillä. Yhteistyö vahvistaa maiden yhteistä rikosten havaitsemista, tutkimista ja torjumista, Ruotsin oikeus- ja sisäasiainministeri Morgan Johansson sanoo.

Yksi tärkeä toimenpide on antaa poliiseille lupa partioida naapurimaassa meneillään olevan tehtävän suorittamiseksi yhdessä naapurimaan poliisien kanssa.

Oikeusministerit toivovat, että rajat ylittävän valvonnan ja takaa-ajon mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Hallitukset toivovat myös keskustelua rajat ylittävän valvonnan ja takaa-ajon mahdollisuuksien laajentamisesta.

Ennaltaehkäiseviä toimia

Hallitukset haluavat niin ikään vahvistaa rikollisuutta ennaltaehkäisevää työtä. Asianomaisten viranomaisten tulee suunnitella käytännön toimia rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Työhön tulee osallistaa alan toimijoita, esimerkiksi raja-alueiden kuntia. Pohjoismaiden hallitukset korostavat myös yhteisten harjoitusten ja tiedonvaihdon tärkeyttä, jotta mailla olisi mahdollisimman samankaltainen kuva tilanteesta.

– Minua ilahduttaa, että Pohjoismaat ovat nyt allekirjoittaneet aiesopimuksen poliisiyhteistyön syventämisestä. Kaikki maat hyötyvät alan tiiviimmästä yhteistyöstä, sillä maiden rajojen ei pidä estää hyvien ratkaisujen ja resurssien parasta mahdollista hyödyntämistä, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten sanoo.

Aiesopimus ei ole kuitenkaan oikeudellisesti sitova. Hallitukset pyrkivät eri tavoin syventämään yhteistyötä ja poistamaan yhteistyön mahdollisia esteitä.

Työtä seurataan tarkasti ja raportti työn etenemisestä esitellään oikeusministerien seuraavassa kokouksessa vuonna 2019.