Pohjola ja Afrikan unioni haluavat saada koko COP27-ilmastokokouksen puhumaan tasa-arvosta

04.11.22 | Uutinen
alt=""
Photographer
norden.org
Pohjola ja Afrikan unioni yhdistävät voimansa ja kohdistavat valokeilan tasa-arvoon Egyptin COP27-kokouksessa. Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Espen Barth Eide ja Afrikan unionin maatalouskomissaari Josefa Sacko kutsuvat kiinnostuneet mukaan 15. marraskuuta käytävään keskusteluun, jossa pohditaan tasa-arvoisen vihreän siirtymän toteuttamista.

Ilmastonmuutos vaikuttaa suuressa osassa maailmaa eri tavoin naisiin ja miehiin, mutta myös ilmastopolitiikalla on tasa-arvovaikutuksia. 

Vihreä siirtymä kattaa koko kansantalouden, joten tarvitsemme politiikkaa, joka varmistaa tasa-arvon toteutuminen kaikilla osa-alueilla maataloudesta korkea-asteen koulutukseen, liikenteeseen ja kalastukseen.

Miltä tällainen poliittinen johtajuus voisi näyttää? Tähän pureudutaan virallisessa COP27-oheistapahtumassa, joka järjestetään Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksessa 15. marraskuuta klo  13.15–14.45 Suomen aikaa.

Tärkeä tasa-arvonäkökulma

– Vihreän siirtymän on oltava kaikkia varten riippumatta iästä, sukupuolesta, rodusta tai sosioekonomisesta asemasta. Meidän poliitikkojen vastuulla on luoda ymmärrystä siitä, miten tärkeä merkitys tasa-arvonäkökulmalla on ilmastokeskustelussa, Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Espen Barth Eide sanoo.

– Yhteistyö Afrikan unionin kanssa mahdollistaa sen, että voimme jakaa tässä tapahtumassa alueillamme saatua arvokasta tietoa ja kokemusta, joka liittyy ilmastonmuutoksen ja tasa-arvon yhtymäkohtiin.

Suuntauksen kääntäminen välttämätöntä

Afrikan maat tiedostivat jo varhain, että ilmasto- ja tasa-arvopolitiikka on nivottava tiiviisti yhteen. 

– Ilmastonmuutos vaikuttaa afrikkalaisiin naisiin suhteettoman paljon, mikä kärjistää jo olemassa olevaa eriarvoisuutta. Suuntauksen kääntäminen on välttämätöntä, jos haluamme saavuttaa vaaditut kehitystulokset, Afrikan unionin maatalouskomissaari Josefa Sacko sanoo.

– Siksi emme ainoastaan edellytä, että tasa-arvonäkökulman valtavirtaistamisesta tulee keskeinen osa COP27-kokousta, vaan olemme tehneet siitä Afrikan unionin keskeisen painopistealueen.

Sukupuolisokeaa kansallista ilmastopolitiikkaa

Pohjoismaissa vaikutukset eivät ole yhtä selviä, mutta meilläkin on sukupuolieroja, jotka liittyvät hiilijalanjälkeen ja kansainvälisiin neuvotteluihin vaikuttamiseen. Lisäksi on nähtävissä, että naiset ja miehet osallistuvat vihreään siirtymään eri tavoin. Naiset ovat aliedustettuina esimerkiksi aloilla, joilla luodaan suuri osa teknisistä ilmastoratkaisuista. 

Pohjoismaita pidetään maailman tasa-arvoisimpina, mutta niiden kansallinen ilmastopolitiikka on tähän saakka ollut sukupuolisokeaa.

Pohjoismaiden hallitukset tekivät aiemmin tänä vuonna yhteisen A Green and Gender-Equal Nordic Region -sitoumuksen, jonka mukaan pohjoismainen ilmasto- ja tasa-arvopolitiikka vahvistavat jatkossa toisiaan.

Osallistu paikan päällä tai verkossa!

Myös Afrikan unioni korostaa uusimmassa kestävän kehityksen politiikassaan naisten keskeistä roolia yhteiskunnan kaikilla tasoilla toteutettavissa ilmastotoimissa. 

Pohjolan ja Afrikan päättäjät kohtaavat 15. marraskuuta vaihtaakseen kokemuksia ja poliittisia aloitteita, jotka liittyvät tasa-arvoiseen ilmastopolitiikkaan. 

Tämä COP27-kokouksen virallinen oheistapahtuma on kaikille avoin, ja sitä voi seurata joko verkossa tai fyysisesti kokouspaikalla. Liveyleisölle on tarjolla tulkkaus ranskaan.

Paneelin osallistujat: 

  • Espen Barth Eide, Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja
  • Josefa Leonel Correia Sacko, maataloudesta, maaseudun kehittämisestä, sinisestä taloudesta ja kestävästä ympäristöstä vastaava Afrikan unionin komissaari
  • Hanna Sarkkinen, Suomen sosiaali- ja terveysministeri
  • Roselinda Soipan Tuya, ympäristöstä ja metsätaloudesta vastaava Kenian valtiosihteeri 
  • Sima Sami Bahous, YK:n tasa-arvojärjestön pääjohtaja 

Moderaattori: Chika Oduah, toimittaja ja Moderate The Panelin moderaattori