Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Norden och Afrikanska Unionen vill få hela klimatmötet COP27 att tala om jämställdhet

04.11.22 | Nyhed
alt=""
Photographer
norden.org
Norden gör gemensam sak med Afrikanska Unionen och sätter jämställdhet i centrum på COP27 i Egypten. Den 15 november bjuder klimatminister Espen Barth Eide, Norge, och jordbrukskommissionär Josefa Sacko, AU, in till debatt om hur den gröna omställningen kan ske på lika villkor för kvinnor och män.

I stora delar av världen drabbas kvinnor och män olika av klimatförändringarna – men även klimatpolitiken i sig påverkar jämställdheten. 

Eftersom den gröna omställningen kommer att omfatta alla delar av samhällsekonomin, krävs en politik som säkrar jämställdhet i alla dessa delar, från jordbruket till den högre utbildningen, från transportväsendet till fisket.
 

Hur kan ett sådant politiskt ledarskap se ut? Det är kärnfrågan i det officiella COP27 sidoeventet som äger rum på plats under klimatförhandlingarna i Sharm El Sheik den 15 november kl .  13:15 - 14:45 (Eastern European Time)

Jämställdhet avgörande

-    Den gröna omställningen måste vara för alla, oavsett kön, ålder, ursprung eller socioekonomisk status. Det är vårt ansvar som politiker att skapa förståelse för hur avgörande jämställdhetsaspekten är i klimatdebatten,säger Espen Barth Eide, Norges klimat- och miljöminister.

 

- Genom att samarbeta med Afrikanska Unionen om det här eventet kan vi dela värdefull kunskap och erfarenhet om kopplingarna mellan klimatförändringarna och jämställdhet i våra regioner.

Nödvändigt att vända trenden

De afrikanska länderna insåg tidigt att klimat- och jämställdhetspolitiken måste hänga tätt samman. 

-    Klimatförändringar påverkar kvinnor i Afrika oproportionerligt och förvärrar de befintliga ojämlikheterna. Att vända denna trend är avgörande om vi ska uppnå den utveckling som länderna vill ha,säger och Josefa Sacko, jordbrukskommissionär i Afrikanska Unionen.

- Därför förväntar vi oss inte bara att jämställdhetsintegrering ska vara centralt i förhandlingarna vid COP27, utan vi har också gjort det till en nyckelprioritering inom Afrikanska Unionen.

Könsblind nationell klimatpolitik

I de nordiska länderna är effekterna inte lika tydliga, men det finns könsskillnader när det gäller klimatavtryck och inflytande i internationella förhandlingar. Man kan också se att kvinnor och män deltar på olika sätt i den gröna omställningen. Bland annat är kvinnor underrepresenterade i de branscher där de tekniska klimatlösningarna tas fram. 

De nordiska länderna anses vara världens mest jämställda, men deras nationella klimatpolitik har fram till nyligen varit könsblind.

Tidigare i år gjorde de nordiska regeringarna ett gemensamt åtagande, A Green and Gender-Equal Nordic Region, med syfteatt nordisk klimat- och jämställdhetspolitik fortsättningsvis ska stärka varandra.  

Delta på plats eller online!

Även Afrikanska Unionen har i sin senaste plan för hållbar utveckling poängterat kvinnors centrala roll i klimatåtgärderna, på alla nivåer i samhället. 


Den 15 november möts ledare från de två regionerna för att utbyta erfarenheter och politiska grepp för en jämställd klimatpolitik. 


Detta officiella COP27 sidoevent är öppen för alla via onlinestreaming, och för deltagare på plats på klimatkonferensen. För live-publiken är översättning till franska tillgänglig. 

Här är panelen: 

  • H.E. Espen Barth Eide, Minister of Climate and Environment, Norway and Chair of the Nordic Council of Ministers
  • H.E. Josefa Leonel Correia Sacko, African Union Commissioner for Agriculture, Rural Development, Blue Economy & Sustainable Environment
  • H.E. Hanna Sarkkinen, Minister of Social Affairs and Health, Finland
  • Hon. Roselinda Soipan Tuya, Cabinet Secretary for the Environment and Forestry, Kenya 
  • H.E. Sima Sami Bahous, Executive Director, UN Women 

Moderator: Chika Oduah, journalist and moderator with Moderate The Panel