Pohjola ja Baltia panostavat turvallisuus- ja ilmastoyhteistyöhön

26.11.19 | Uutinen
Silja Dögg Gunnarsdóttir, præsident i Nordisk Råd og Janis Vucans, præsident i Baltisk Forsamling
Valokuvaaja
norden.org
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä ympäristö ja ilmasto ovat vahvasti esillä Pohjoismaiden ja Baltian maiden parlamentaarisessa yhteistyössä seuraavien kahden vuoden ajan. Yhteistyön suuntaviivat hyväksyttiin Pohjoismaiden neuvoston ja Baltian yleiskokouksen yhteisistunnossa 9. joulukuuta.

Vuosien 2020–2021 yhteistyöasiakirjassa todetaan muun muassa, että maat keskittyvät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mukaan lukien yhteiskuntaturvallisuuteen ja demokratian puolustamiseen. – Asiakirja on vahva viesti siitä, että Pohjoismaat ja Baltian maat haluavat aktiivisesti puolustaa Itämeren alueen turvallisuutta. Alueen jännitteet ovat lisääntyneet viime vuosina, joten on tärkeää osoittaa Pohjolan ja Baltian pyrkivän yksissä tuumin edistämään turvallisuutta alueella, sanoo Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2020 presidentti Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Kahdeksan painopistealuetta

Yhteistyöasiakirjassa on kahdeksan painopistealuetta. Listan kärjessä on turvallisuuspolitiikka sekä ympäristö ja ilmasto, mutta lisäksi mainitaan digitalisaatioon, tekoälyyn, tasa-arvoon, kiertotalouteen, liikenteeseen, energiaan ja vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä yhteistyö. Niiden lisäksi osapuolet mainitsevat korruption vastaisen yhteistyön, jota ne pitävät tärkeänä varsinkin sosiaalisen kehityksen näkökulmasta. Lisäksi maita kehotetaan selvittämään kansallisten tutkintojen vastavuoroista tunnustamista Baltian maiden keskinäisen mallin mukaisesti. Asiakirjassa painotetaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisiä arvoja: syvää kunnioitusta demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä kohtaan.

Nordisk Råds Præsidium og Baltisk Forsamling
Valokuvaaja
norden.org
Ota yhteyttä