Norden och Baltikum satsar på samarbete kring säkerhet och klimat

26.11.19 | Nyhet
Silja Dögg Gunnarsdóttir, præsident i Nordisk Råd og Janis Vucans, præsident i Baltisk Forsamling
Fotograf
norden.org
Utrikes- och säkerhetspolitik och klimat och miljö står högt på agendan i det parlamentariska samarbetet mellan Norden och Baltikum under de kommande två åren. Riktlinjerna för samarbetet godkändes på ett möte mellan Nordiska rådet och Baltiska församlingen den 9 december.

I dokumentet, där riktlinjerna för 2020-2021 dras upp, sägs bland annat att det nordiska och baltiska samarbetet ska fokusera på utrikes- och säkerhetspolitik, inklusive samhällssäkerhet och värnandet om demokratin. - Det här är en stark signal om att de nordiska och baltiska länderna vill arbeta aktivt för att värna tryggheten och säkerheten i Östersjöområdet. Vi ser att spänningen har ökat i regionen de senaste åren och därför är det viktigt att vi visar att Norden och Baltikum står eniga i arbetet för en tryggare region, säger Silja Dögg Gunnarsdóttir, president för Nordiska rådet under 2020.

Det här är en stark signal om att de nordiska och baltiska länderna vill arbeta aktivt för att värna tryggheten och säkerheten i Östersjöområdet. Vi ser att spänningen har ökat i regionen de senaste åren och därför är det viktigt att vi visar att Norden och Baltikum står eniga i arbetet för en tryggare region

Silja Dögg Gunnarsdóttir, president för Nordiska rådet under 2020

Åtta prioriterade områden

I samarbetsdokumentet lyfter man särskilt fram åtta prioriterade områden. Högst upp på listan ligger säkerhetspolitik samt klimat- och miljöområdet, men där nämns också samarbete kring digital utveckling, artificiell intelligens, jämställdhet, cirkulär ekonomi, samarbete om transport och energi samt fri rörlighet. Utöver det lyfter parterna upp samarbetet mot korruption och nämner att det är viktigt särskilt med tanke på vilka sociala konsekvenser korruption medför. Dessutom uppmanar man länderna att undersöka möjligheterna för ömsesidigt erkännande av varandras examina på samma sätt som man internt gör i de baltiska länderna. I dokumentet betonas att både de nordiska och baltiska länderna delar samma värderingar vad gäller en djup respekt för demokrati, rättsstatsprincipen, jämlikhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Nordisk Råds Præsidium og Baltisk Forsamling
Fotograf
norden.org
Kontakt