Ristiriitaiset koronarajoitukset aiheuttaneet lisähuolta raja-alueilla

14.09.21 | Uutinen
Människor på en tågperrong med munskydd mot covid-19.

Covid-19

Photographer
Ricky John Molloy / Norden.org
Lähes 80 % Pohjoismaiden raja-alueilla asuvista ja toimivista henkilöistä kokee, että korona on rajoittanut merkittävästi rajat ylittävää liikkuvuutta. Määrä on kasvanut 17 prosenttiyksiköllä puolessa vuodessa, ilmenee pohjoismaisen rajaesteneuvoston uudesta kyselytutkimuksesta.

Tutkimus on jatkoa kahdelle aiemmalle kyselylle, jotka rajaesteneuvosto teetti touko–kesäkuussa ja joulukuussa 2020. Kesäkuussa 2021 tehdyssä uudessa kyselyssä kolme viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että maat ovat jättäneet raja-alueet liian vähälle huomiolle. Neljä viidestä pitää viranomaisten koronatiedotusta ristiriitaisena.

Suurimmat ongelmat syntyvät maakohtaisten koronatoimien erilaisuudesta. Vastaajista 90 prosenttia ilmoittaa maiden erilaisten koronarajoitusten aiheuttavan suurta huolta. Luku on käytännössä yhtä suuri kuin kahdessa aiemmassa kyselyssä. 75 prosenttia ilmoittaa, että heidän mahdollisuutensa liikkua yli rajojen ovat heikentyneet erittäin paljon, missä on lisäystä 17 prosenttiyksikköä.

Karanteenisäännöt päänvaivana

Myös karanteenisääntöihin liittyviä ongelmia kokeneiden vastaajien määrä on kasvussa. 79 prosenttia ilmoittaa nyt karanteenisääntöjen aiheuttaneen haittaa, kun edellisessä kyselyssä tätä mieltä oli 61 prosenttia. Lähes joka kolmas vastaaja on lisäksi huolissaan työttömyydestä, ja seitsemän kymmenestä on huolissaan yrityksille suunnatuista tukipaketeista.

– Pandemia on jatkunut nyt yli puolitoista vuotta, ja suuri enemmistö rajaseuduilla asuvista ja toimivista henkilöistä kokee yhä merkittäviä ongelmia. Pohjoismaiden väliselle koronakoordinaatiolle ei siis voi antaa hyvää arvosanaa. Rajaesteneuvostossa pyrimme aktiivisesti tunnistamaan ja poistamaan häiriöitä, ja osa niistä on jo saatu poistettua. Kyselyvastaukset osoittavat rajaestetyön merkityksen, vahvistavat työtämme ja auttavat meitä luomaan painetta niille, jotka viime kädessä pystyvät ratkaisemaan ongelmat, sanoo rajaesteneuvoston vuoden 2021 puheenjohtaja Kimmo Sasi.

Kyselyn tuloksia käsiteltiin rajaesteneuvoston kokouksessa Ahvenanmaalla 13.–14. syyskuuta.

Kesäkuun kyselyssä valotetaan myös muita ongelmia. Suuri enemmistö kyselyyn vastanneista 2 105 henkilöstä potee huolta siitä, että he eivät pääse tapaamaan rajan toisella puolella asuvia perheenjäseniään. Yli kolme viidestä vastaajasta kokee lisähuolta rajatarkastuksista, lähes joka kolmas on huolissaan työttömyydestä, ja seitsemän kymmenestä on huolissaan yrityksille suunnatuista tukipaketeista.

Huomio häiriöihin

Rajaesteneuvoston kyselytutkimusten tarkoituksena on koota tietoa pandemian vaikutuksista raja-alueilla asuviin ja toimiviin henkilöihin. Pyrkimyksenä on kohdistaa huomiota ongelmiin, joita maakohtaisten koronarajoitusten erilaisuus aiheuttaa. Samalla edistetään meneillään olevia keskusteluja siitä, miten kriisiaikojen pohjoismaista yhteistyötä voidaan vahvistaa esimerkiksi vapaan liikkuvuuden osalta.

Kyselyt on suunnattu etupäässä Suomen ja Ruotsin, Norjan ja Ruotsin sekä Tanskan ja Ruotsin välisille alueille, joilla pendelöidään päivittäin. Uusimmassa kyselyssä vastaajat saattoivat valita myös muita maayhdistelmiä, kuten Ahvenanmaa ja Ruotsi.   

Kaikissa kyselyissä on käytetty verkkolomaketta, johon on voinut vastata kuka tahansa. Kyse ei siten ole tieteellisistä tutkimuksista.

”Perhe on hajonnut”

Kyselylomakkeessa oli myös mahdollisuus kertoa, millaisia ongelmia korona on aiheuttanut, ja kirjoittaa korona-ajan rajaongelmista omin sanoin. Vastauksia saatiin yhteensä 713.

Tässä muutamia poimintoja saadusta palautteesta:

”Tartuntojen leviämiseen ja ehkäisyyn liittyvä pohjoismainen yhteistyö on ollut olematonta.”

”Ei ole kivaa tulla kohdelluksi kuin ruttotautinen, kun käy ruotsalaisena töissä Norjassa.”

”Itselleni ehdottomasti pahinta on ollut se, että perhe on hajonnut täysin!”

”Pendelöin viikoittain ja olen työskennellyt Norjassa 23 vuotta. On ollut tosi raskasta, kun töihin ei ole päässyt normaalisti. Norjan hallituksen ristiriitaiset viestit ovat aiheuttaneet huolta ja tempoilua toivon ja epätoivon välillä. Otin rokotukset aikaisin, mutta en silti päässyt töihin. Tosi raskasta henkisesti, myös talous on huolettanut kovasti.”

”Koskaan ei ole tiennyt, millaiset säännöt milläkin viikolla on.”

”Ikävä tunnelma ja kahtiajako maiden välillä; ’me ja muut’ -ajattelu on lisääntynyt.”

”Työskentelen kiertävänä esimiehenä vähittäismyyntialalla, ja minulla on ollut suuria vaikeuksia päästä työpaikalle.”

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen rajaesteneuvoston tehtävänä on edistää Pohjolan vapaata liikkuvuutta. Rajaesteneuvosto on tehnyt kyselytutkimukset yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston Info Pohjola -neuvontapalvelun sekä Pohjoismaiden rajaneuvontapalveluiden (Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige ja Pohjoiskalotin rajaneuvonta) kanssa.