Korona turhauttaa ja hämmentää raja-alueiden asukkaita

02.07.20 | Uutinen
Gränskontroll på Öresundsborn mot Danmark i juni 2020.

Gränskontroll på Öresundsbron mot Danmark i juni 2020.

Photographer
Matts Lindqvist

Juutinrauman sillan yli Tanskaan matkustavat joutuvat kulkemaan rajatarkastuksen läpi. Se on yksi monista Pohjoismaiden välisistä rajatarkastuspisteistä.

Pohjoismaiden erilaiset koronarajoitukset ovat aiheuttaneet sekaannusta ja turhaumia monille raja-alueiden asukkaille, ilmenee pohjoismaisen rajaesteneuvoston selvityksestä.

Selvityksen mukaan raja-alueiden asukkailla on ollut suuria vaikeuksia, jotka liittyvät toisessa Pohjoismaassa asuvien sukulaisten tapaamiseen ja töiden hoitamiseen. Lisäksi heillä on ollut huolta veroasioista, rajoitteiden synnyttämistä rajaesteistä ja rajat ylittävän työmatkaliikenteen sakkaamisesta.

Osa vastaajista on hyvin huolissaan myös siitä, että koronapandemia on heikentänyt Pohjoismaiden välistä yhteishenkeä ja johtanut me vastaan ne -ajatteluun.

Selvitys perustuu tietoihin, jotka Pohjoismaiden rajaneuvontapalvelut Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige ja Pohjoiskalotin rajaneuvonta ovat keränneet pohjoismaisen rajaesteneuvoston toimeksiannosta. Verkossa julkaistuun kyselylomakkeeseen vastasi kokonaan tai osittain 1 669 henkeä maalis–kesäkuussa.

Vastaajat ovat täyttäneet lomakkeen oma-aloitteisesti, eikä selvitystä tule pitää tieteellisenä tutkimuksena.

Yli neljä viidestä kokenut ongelmia

Vastaajista 82,5 prosenttia ilmoittaa maiden erilaisten koronarajoitusten luoneen ongelmia. Yhteensä 67 prosenttia kertoo, että heillä on ollut vaikeuksia toisessa Pohjoismaassa asuvien perheenjäsenten tapaamisessa. Rajatarkastukset taas ovat aiheuttaneet lisähuolta 59 prosentille vastaajista.

Osa vastaajista on huolissaan maiden erilaisten koronastrategioiden seurauksista alueilla, joilla aiempi symbolinen raja on muuttunut koronan takia erottavaksi muuriksi.

– Selvityksestä ilmenee selvästi, miksi Pohjoismaiden on syytä koordinoida panostuksiaan kriisiaikoina. Kun rajoja suljetaan alueilla, joilla raja on ollut vuosikymmeniä pelkkä viiva kartalla, sulkemisen inhimilliset vaikutukset ovat valtavat. Pahimmassa tapauksessa vaikutukset saattavat olla pitkäaikaisia. Hallitusten on otettava tästä opikseen vastaisuudessa, sanoo rajaesteneuvoston tanskalainen puheenjohtaja Bertel Haarder, joka on myös entinen ministeri ja monivuotinen kansanedustaja.

Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen rajaesteneuvoston tehtävänä on poistaa Pohjoismaiden vapaan liikkuvuuden esteitä.

”Rajaseudun elämää ei ymmärretä ollenkaan”

Kyselylomakkeessa oli myös mahdollisuus kertoa, millaisia ongelmia korona on aiheuttanut, ja kirjoittaa korona-ajan rajaongelmista omin sanoin. Vastauksia saatiin yhteensä 661.

Tässä muutamia poimintoja saadusta palautteesta:

”On pirun hankalaa rakentaa kahdesta kaupungista yksi, kun sitten tulee mellakka-aitoja ja karmeita vartijoita. Mitä tässä oikein ajateltiin? Meille haaparantalaisille on koitunut isoja ongelmia, koska kuten sanottu, olemme yhtä Tornion kanssa.”

”Rajaseudun elämää ei ymmärretä ollenkaan. Yhteishenki, joka on syntynyt pitkällä ja vahvalla yhteistyöllä, on kärsinyt tosi paljon. Nyt on paljon enemmän me vastaan ne -ajattelua. Tosi surullista!”

”80-vuotias äiti asuu Övertorneålla, enkä ole päässyt katsomaan häntä koko keväänä.”

”Päivittäinen työssäkäynti rajanylityksineen on ollut hankalampaa kuin normitilanteessa. Rajavartijalaitoksen henkilökunnan käytös jopa epäystävällistä/epäasiallista. Suurin osa kuitenkin asiallista.”

”Työskentelen kolmessa maassa, Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Se on vaikeuttanut, kun kaikissa eri käytäntö.”

”Olen todella huolestunut kriisin tulevista vaikutuksista rajayhteistyöhön.”

”Päinvastoin, olen erittäin tyytyväinen rajoituksiin ja tyytyväinen Suomen hallituksen ja viranomaisten, myös rajaviranomaisten toimintaan. Meidän kaikkien parhaaksi on toimittu.”

”Asiakkaat eivät ole päässeet Suomesta rajan ylitse Norjaan, tai minä en ole voinut markkinoida kesän töitäni Suomessa (eräopas), koska en ollut varma, miten rajat olisivat auki kesäkuussa.”

Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvosto sekä Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige, Pohjoiskalotin rajaneuvonta ja Info Pohjola ovat lisäksi raportoineet maaliskuun puolivälistä lähtien pohjoismaisille yhteistyöministereille rajaesteistä, jotka ovat seurausta maakohtaisista koronarajoituksista.