Sisältö

24.09.21 | Uutinen

Kieli suurin este Suomen ja Ruotsin rajan yli työskentelyssä

Kielierot muodostavat suurimman henkisen rajaesteen niille Tornionlaakson asukkaille, jotka pohtivat työskentelyä Suomen ja Ruotsin rajan yli. Tämä ilmenee Juutinrauma-instituutin uudesta tutkimuksesta, joka on jatkoa Norjan ja Ruotsin sekä Tanskan ja Ruotsin raja-alueilla tehdyille vas...

14.09.21 | Uutinen

Kriisiaikojen yhteistyö aiheena pohjoismaisten yhteistyöministerien kokouksessa Ahvenanmaalla

Pohjoismainen yhteistyö koronapandemian aikana ja tulevaisuudessa oli yhtenä aiheena, kun pohjoismaiset yhteistyöministerit tapasivat Maarianhaminassa 13.–14. syyskuuta.

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Julkilausuma

Lausunto aloitteiden tarpeesta rajojen sulkemisen Pohjoismaiden kansalaisille aiheuttamien sosiaalisten ja kulttuuristen seurausten rajoittamiseksi

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan lausunto aloitteiden tarpeesta rajojen sulkemisen Pohjoismaiden kansalaisille aiheuttamien sosiaalisten ja kulttuuristen seurausten rajoittamiseksi.

18.05.21 | Tiedot

Koronasta johtuvien häiriöiden käsittely rajaesteneuvostossa

Pohjoismainen rajaesteneuvosto on pyrkinyt koko pandemian ajan aktiivisesti torjumaan vapaaseen liikkuvuuteen kohdistuvia kielteisiä seurauksia, jotka ovat johtuneet Pohjoismaiden kansallisten koronarajoitusten eroista. Työssä on kerätty tietoa häiriöistä ja pyritty vaikuttamaan päättäj...