Sisältö

05.07.21 | Uutinen

Juutinrauman sillan potentiaali osin hyödyntämättä

Juutinrauman silta on osoitus siitä, että pohjoismainen infrastruktuuriyhteistyö tuottaa käytännön tuloksia, kunhan poliittista tahtoa löytyy. Sillasta onkin liikennealan pohjoismaisen yhteistyön innoittajaksi myös tulevaisuudessa.

01.06.21 | Uutinen

Uusi kysely selvittää kokemuksia maakohtaisten koronarajoitusten eroista

Pohjoismaiden keskenään erilaisilla koronarajoituksilla on yhä suuria vaikutuksia ihmisille ja yrityksille, jotka toimivat raja-alueilla tai liikkuvat maiden väliä. Nyt pohjoismainen rajaesteneuvosto käynnistää uuden kyselytutkimuksen, jolla selvitetään rajoituksista kärsivien näkemyksi...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Julkilausuma

Lausunto aloitteiden tarpeesta rajojen sulkemisen Pohjoismaiden kansalaisille aiheuttamien sosiaalisten ja kulttuuristen seurausten rajoittamiseksi

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan lausunto aloitteiden tarpeesta rajojen sulkemisen Pohjoismaiden kansalaisille aiheuttamien sosiaalisten ja kulttuuristen seurausten rajoittamiseksi.

18.05.21 | Tiedot

Koronasta johtuvien häiriöiden käsittely rajaesteneuvostossa

Pohjoismainen rajaesteneuvosto on pyrkinyt koko pandemian ajan aktiivisesti torjumaan vapaaseen liikkuvuuteen kohdistuvia kielteisiä seurauksia, jotka ovat johtuneet Pohjoismaiden kansallisten koronarajoitusten eroista. Työssä on kerätty tietoa häiriöistä ja pyritty vaikuttamaan päättäj...