Modstridende COVID-restriktioner giver bekymring i grænseregioner

14.09.21 | Nyhed
Människor på en tågperrong med munskydd mot covid-19.

Covid-19

Fotograf
Ricky John Molloy / Norden.org
Næsten fire ud af fem, der bor og arbejder i en nordisk grænseregion, oplever, at deres muligheder for at bevæge sig over grænserne i meget høj grad er blevet indskrænket under pandemien. Det er, ifølge et nyt spørgeskema fra Grænsehindringsrådet, en stigning på 17 procentenheder på et halvt år.

Spørgeskemaet er en opfølgning på to tidligere spørgeskemaer, som Grænsehindringsrådet udsendte i maj-juni og december 2020. I det nye spørgeskema fra juni 2021 angiver tre ud af fem af respondenterne, at landene fokuserer for lidt på grænseregionerne. Fire ud af fem angiver, at myndighedernes informationer om COVID-19 er modstridende.

De største problemer skyldes landenes forskellige måder at håndtere pandemien på. I alt 90 procent af respondenterne angiver, at landenes forskellige restriktioner skaber store bekymringer. Det er stort set samme tal som i de to foregående spørgeskemaer. 75 procent angiver, at deres mobilitet over grænserne er blevet indskrænket i meget høj grad, hvilket er en stigning på 17 procentenheder.

Karantæneregler opleves som generende

Også andelen, der oplever problemer med karantæneregler, er steget. Nu siger 79 procent, at karantænereglerne giver dem problemer. Det tal var 61 procent i det foregående spørgeskema. Næsten hver tredje respondent føler desuden bekymring over arbejdsløshed og syv ud af ti over hjælpepakker til virksomheder.

– Vi er nu halvandet år inde i pandemien, og vi kan se, at en kraftig majoritet af dem, der bor og arbejder i grænseområderne, stadig er hårdt ramt. Vi kan ikke ligefrem rose samarbejdet mellem vores lande, hvad angår deres koordinering af tiltag mod pandemien. I Grænsehindringsrådet arbejder vi aktivt for at identificere og løse forstyrrelser, og vi er lykkedes med en del. Svarene på spørgeskemaet viser, hvor vigtigt arbejdet med at fjerne grænsehindringer er. De styrker os i vores arbejde og hjælper os med at øge presset på dem, der i sidste ende kan løse problemerne, siger Kimmo Sasi, som er formand for Grænsehindringsrådet i 2021.

Resultaterne fra spørgeskemaet blev behandlet på Grænsehindringsrådets møde på Åland den 13.-14. september.

Spørgeskemaet fra juni afslører også en række andre problemer. En majoritet af de 2105 personer, der har svaret på spørgeskemaet, føler bekymring over, at de er afskåret fra deres familie på den anden side af grænsen. Mere end tre ud af fem føler øget bekymring på grund af grænsekontrol, næsten hver tredje respondent er bekymret for at blive arbejdsløs og syv ud af ti er bekymrede over hjælpepakker til virksomheder.

Vil sætte fokus på forstyrrelser

Formålet med Grænsehindringsrådets kortlægninger er at indsamle information om, hvordan de mennesker, der bor og arbejder i grænseregionerne, påvirkes af pandemien. Målet er at sætte fokus på de problemer, der følger af landenes forskellige restriktioner, og på den måde bidrage til de igangværende diskussioner om, hvordan det nordiske samarbejde kan styrkes i krisetider, blandt andet når det gælder den frie bevægelighed mellem landene.

Spørgeskemaerne henvender sig først og fremmest til regioner i Norden med daglig pendling mellem fx Danmark og Sverige, Norge og Sverige samt Finland og Sverige. Det seneste spørgeskema gav respondenterne mulighed for af vælge andre landekombinationer såsom Åland/Sverige.

Samtlige kortlægninger sker ved hjælp af frivillige spørgeskemaer online, og sammenstillingerne skal ikke betragtes som en videnskabelig undersøgelse.

"Åfskåret fra familien"

På spørgeskemaet var der også mulighed for at besvare et spørgsmål om, hvilke problemer man har oplevet på grund af pandemien, og man kan frit skrive øvrige kommentarer om sine oplevelser i coronaperioden, som har et gøre med grænseproblematikken. Der gav 713 svar.

Her er et lille udpluk af denne feedback:

"Fuldstændigt fravær af nordisk samarbejde om smittespredning og smittebeskyttelse."

"Ikke rart at blive behandlet som en pestramt, når man som svensker arbejder i Norge."

"Det absolut værste for mig er at være totalt afskåret fra familien!"

"Jeg er ugependler og har arbejdet i Norge i 23 år. Det har været meget ubehageligt ikke at kunne tage på arbejde, som jeg plejer. De vidt forskellige udtalelser fra den norske regering har kastet mig mellem håb og fortvivlelse. Jeg blev vaccineret tidligt, men måtte ikke tage på arbejde alligevel. Utroligt hårdt for psyken. Jeg har også været meget bekymret over min økonomi."

"Usikkerhed om reglerne fra uge til uge."

"Ubehagelig stemning og polarisering mellem landene, øget 'vi og dem'-mentalitet"

"Har haft store problemer med at komme på arbejde som rejsende leder i retailbranchen."

 

Grænsehindringsrådet sorterer under Nordisk Ministerråd og arbejder for fri bevægelighed i Norden. Grænsehindringsrådet har foretaget kortlægningerne i samarbejde med Nordisk Ministerråds informationstjeneste Info Norden, Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige og Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste.