Rajaesteneuvosto: Koronakriisin opit tärkeitä

06.04.20 | Uutinen
Gränshinderrådets videomöte i mars 2020.

Gränshinderrårets videomöte i mars 2020.

Photographer
Matts Lindqvist

Rajaesteneuvosto piti kokouksensa etänä koronapandemian vuoksi.

Koronapandemia aiheuttaa monenlaisia ongelmia myös niille tuhansille pohjoismaalaisille, jotka pendelöivät päivittäin maasta toiseen. Pohjoismainen rajaesteneuvosto haluaakin, että Pohjoismaat keräävät kriisin jälkeen kokemuksia ja ottavat oppia vastaisen varalle.

Raja-alueiden ongelmat ja rajatyöntekijöiden tilanne olivat keskiössä videokokouksessa, jonka pohjoismainen rajaesteneuvosto piti viime perjantaina. Neuvosto ilmaisi huolensa siitä, että koronakriisi on vaikeuttanut Pohjoismaiden välistä liikkuvuutta tuntuvasti.

– Pohjoismaat ovat päätyneet torjumaan koronakriisiä eri tavoin, mikä on valitettavasti luonut pohjoismaalaisille lisää rajaesteitä. Pandemian jälkeen pitääkin koota kokemuksia nyt tehdyistä toimista, jotta kaikkein kielteisimmiltä seurauksilta vältyttäisiin seuraavan kriisin yhteydessä, sanoo Pohjoismaiden neuvoston tanskalaisjäsen ja rajaesteneuvoston tämänvuotinen puheenjohtaja Bertel Haarder.

Tiivis yhteydenpito ilahduttavaa

Bertel Haarder toteaa, että Pohjoismaiden hallitusten välinen yhteydenpito on tiivistynyt huomattavasti kriisin alkuvaiheeseen verrattuna ja että kokemustenvaihto näyttää toimivan.

– On ilahduttavaa, että Pohjoismaiden ministerit ovat pitäneet viime päivinä paljon yhteyttä. Pohjoismaiden tulisi ehdottomasti puhua keskenään kriisiaikoina ja ratkoa ongelmia yhdessä, Bertel Haarder sanoo.

Käytännön ongelmia ratkaistu

Rajaesteneuvosto on saanut rajaneuvontapalveluilta jatkuvasti ilmoituksia rajaongelmista, jotka ovat aiheutuneet koronaviruksen vastaisten toimien kiristymisestä eri maissa. Tiedot on välitetty edelleen Pohjoismaiden hallituksille.

Rajaesteneuvosto on myös ryhtynyt toimiin ongelmien ratkaisemiseksi ja onnistunut poistamaan joitakin esteitä yhdessä rajaneuvontapalveluiden sekä kansallisten ministeriöiden ja viranomaisten kanssa.

Ratkaisu on löytynyt muun muassa siihen, minkä maan sosiaaliturvajärjestelmään pohjoismainen rajatyöntekijä kuuluu tilanteissa, joissa työnantaja määrää henkilön etätöihin koronan vuoksi. Lisäksi on ratkaistu se, minkä maan työttömyyskassaan etätyötä tekevä henkilö kuuluu.

Rajaesteneuvoston myötävaikutuksella Juutinrauman alueen rajatyöntekijät ovat lisäksi saaneet yhden junavuoron lisää ruuhka-aikoina. Tällä on iso vaikutus pendelöijille, joille on ollut koronakriisin vuoksi tarjolla vain yksi junavuoro tunnissa normaalin kuuden sijasta.

 

Rajaesteneuvosto on poliittinen elin, joka on saanut Pohjoismaiden hallituksilta tehtäväksi edistää yksityishenkilöiden ja yritysten vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa.