Motstridiga covidrestriktioner ger ökad oro i gränsregioner

14.09.21 | Nyhet
Människor på en tågperrong med munskydd mot covid-19.

Covid-19

Photographer
Ricky John Molloy / Norden.org
Nästan fyra av fem som bor och verkar i en nordisk gränsregion upplever att deras möjlighet att röra sig över gränserna har inskränkts i mycket hög grad under pandemin. Det är en ökning med 17 procentenheter på ett halvt år, visar en ny enkät från det nordiska Gränshinderrådet.

Enkäten är en uppföljning av två tidigare enkäter som Gränshinderrådet utförde i maj-juni och december 2020. I den nya enkäten från juni 2021 anser tre av fem som gett sina svar att länderna fokuserar för lite på gränsregionerna. Fyra av fem uppger att myndigheters information kring covid-19 är motstridig.

Det som skapar störst problem är ländernas olika hantering av pandemin. Totalt 90 procent av dem som svarat uppger att länders olika restriktioner skapar stor oro. Det är i stort sett samma siffra som i de två tidigare enkäterna. 75 procent uppger att deras mobilitet över gränserna har inskränkts i mycket hög grad, en ökning med 17 procentenheter.

Karantänsregler upplevs jobbiga

Även andelen som upplever problem med karantänsregler ökar. Nu säger 79 procent att karantänsregler besvärar dem jämfört med 61 procent i den förra enkäten. Nästan var tredje tillfrågad känner dessutom oro över arbetslöshet och sju av tio kring hjälppaket till verksamheter.

- Vi är nu över ett och ett halvt år in i pandemin och vi ser att en stor majoritet av dem som bor och verkar i gränstrakterna fortfarande drabbas på ett betydande sätt. Vi kan inte ge ett gott betyg för samarbetet mellan våra länder när det gäller att koordinera åtgärderna mot pandemin. I Gränshinderrådet jobbar vi aktivt för att identifiera och lösa störningar, och en del har också lösts. Svaren i enkäterna visar betydelsen av arbetet mot gränshinder, de ger styrka i vårt arbete och hjälper oss att öka trycket på dem som i sista hand kan lösa problemen säger Kimmo Sasi, Gränshinderrådets ordförande för 2021.

Resultaten i enkäten behandlades på Gränshinderrådets möte på Åland den 13-14 september.

Också andra problem belyses i enkäten från juni. En stor majoritet av de 2105 personer som svarat på enkäten känner oro kring att inte få träffa sin familj på andra sidan gränsen. Mer än tre av fem upplever ökad oro av gränskontroller, nästan var tredje tillfrågad känner oro över arbetslöshet och sju av tio kring hjälppaket till verksamheter.

Vill sätta fokus på störningar

Syftet med Gränshinderrådets kartläggningar är att samla information kring hur de som bor och verkar i gränsregioner påverkas av pandemin. Målet är att sätta fokus på de problem som följer av ländernas olika restriktioner och på så sätt bidra till de pågående diskussionerna om hur det nordiska samarbetet kan stärkas i kristider, bland annat i förhållande till den fria rörligheten mellan länderna.

Enkäterna riktar sig främst till regioner i norden med daglig pendling, såsom mellan Danmark/Sverige, Norge/Sverige och Finland/Sverige. I den nyaste enkäten hade svarsgivarna också möjligheter att själva välja andra landskombinationer, som till exempel Åland/Sverige.   

Samtliga kartläggningar sker via frivilliga frågeformulär på nätet och sammanställningarna bör inte ses som en vetenskaplig undersökning.

"Familjer har splittrats"

I frågeformuläret fanns också möjlighet att besvara en fråga om vilka problem man har drabbats av på grund av pandemin och även fritt skriva övriga kommentarer om sina upplevelser i coronatider, kopplat till gränsproblematik. Totalt 713 svar kom in.

Här är ett litet urval av den feedback som kom in:

”Total frånvaro av nordiskt samarbete när det gäller smittspridning och smittskydd ”

”Inte trevligt att bli behandlad som om man har pesten när man som svensk jobbar i Norge”

”Det absolut värsta för mig är att familjen har splittrats totalt!”

”Jag är veckopendlare och har jobbat i 23 år i Norge. Det har känts mycket jobbigt att inte få åka till jobbet som vanligt. Oron över alla olika besked från norska regeringen där jag kastats mellan hopp och förtvivlan. Vaccinerade mig tidigt men fick ändå inte åka till jobbet. Mycket psykiskt påfrestande. Oron för ekonomin har också varit mycket stor.”

”Aldrig veta hur regler varit från vecka till veck”

”otrevlig stämning och polarisering mellan länderna, ett ökat "vi och dem" tänk”

”Har haft stora problem att ta mig till min arbetsplats, som resande ledare i retailbranchen.”

 

Gränshinderrådet ligger under Nordiska Ministerrådet och verkar för fri rörlighet i Norden. Kartläggningarna har gjorts i samarbete mellan Gränshinderrådet med Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden, Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige och Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste.