Suomalaiset naiset tekevät pohjoismaalaisista eniten palkatonta työtä

11.11.15 | Uutinen
Balance, vinder af en konkurrence om ligestilling
Valokuvaaja
Josefine Pil
Tästä päivästä lähtien Pohjolan tasa-arvotilastot sijaitsevat kootusti yhdessä paikassa. Suomalaiset naiset käyttävät enemmän aikaa palkattomiin kotitöihin kuin naiset muualla Pohjolassa.

Osoitteessa www.norden.org/genderequality on saatavilla tietoa esimerkiksi rahan ja vallan, palkkatyön ja palkattomien kotitöiden, itsemurhien ja tupakoimisen jakautumisesta naisten ja miesten välillä Pohjoismaissa sekä Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa.

Jotta voimme oppia ja tehdä parannuksia tasa-arvon suhteen, meidän on syytä vertailla toisiamme Pohjolassa

Tilastoista ilmenee esimerkiksi, että ruotsalaiset ja tanskalaiset naiset ovat huonoiten edustettuina pörssiyhtiöiden hallituksissa, että islantilaiset miehet pitävät eniten isyyslomaa, että suomalaiset lapset ovat vähiten päiväkodissa ja että ruotsalaiset miehet tekevät päivittäin eniten palkattomia kotitöitä muihin miespuolisiin pohjoismaalaisiin verrattuna.

Pohjoismaiden tilastoviranomaiset ovat reilun vuoden ajan yhteistyössä koonneet vertailukelpoisia lukuja Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta.

Tavoitteena on toisaalta antaa Pohjoismaiden poliitikoille uusinta saatavilla olevaa tietoa tasa-arvopolitiikan tueksi ja toisaalta jakaa tietoa muille maille pohjoismaisesta tasa-arvosta.

- Pohjola on tasa-arvoasioiden edelläkävijä, mutta siitä huolimatta työtä riittää yhä. Maiden välillä on eroja ja kaikilla tilastojen kattamilla osa-alueilla on mahdollisuus parantaa. Tästä syystä on tärkeää, että tilastot ovat saatavilla. Jotta voimme oppia ja tehdä parannuksia tasa-arvon suhteen, meidän on syytä vertailla toisiamme Pohjolassa, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten sanoo.

Pohjoismaiden ministerineuvosto julkaisi keväällä ensimmäistä kertaa tilastokäsikirjan "Nordic Gender Equality in Figures", joka sisältää tiivistetysti tietoa pohjoismaisesta tasa-arvosta. Jotta luvut olisivat vieläkin helpommin saatavilla, ne julkaistaan nyt digitaalisessa muodossa.

 

 On ainutlaatuista saada näin tiivis yleiskatsaus ja yksityiskohtainen kuva tasa-arvosta Pohjoismaissa

 

Tilastoissa tarkastellaan esimerkiksi väestönkehitykseen, terveyteen, koulutukseen, ansioihin ja valtaan liittyviä aiheita.

Muihin kansainvälisiin tasa-arvotilastoihin verrattuna pohjoismainen versio sisältää tuoreempia lukuja ja useampia vertailukelpoisia tunnuslukuja.

-    On ainutlaatuista saada näin tiivis yleiskatsaus ja yksityiskohtainen kuva tasa-arvosta Pohjoismaissa, toteaa Tanskan tilastokeskuksen Klaus Munch Haagensen, joka kokoaa Pohjoismaiden tiedot yhteen.

Tilastot esitetään aihealueittain ja niihin kuuluu selittäviä tekstejä. Tilastojen avulla on myös mahdollista seurata kehitystä pidemmällä aikavälillä sekä nähdä maiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Joidenkin tunnuslukujen kohdalla Pohjoismaita verrataan EU-keskiarvoon. Esimerkiksi eläkkeellä olevien miesten ja naisten välinen tuloero on Pohjolassa suurempi kuin muualla EU:ssa, koska yksinelävien naisten osuus on Pohjoismaissa suurempi.

Ota yhteyttä