Norske kvinner sykemelder seg mest i Norden

11.11.15 | Nyhet
Balance, vinder af en konkurrence om ligestilling
Fotograf
Josefine Pil
Fra og med i dag finnes statistikk om hvor langt likestillingen har kommet i Norden, samlet på ett sted. Norge peker seg ut med størst kjønnsforskjell når det gjelder sykefravær.

På nettstedet www.norden.org/genderequality kan hvem som helst hente fakta om hvordan penger og makt, betalt arbeid og ubetalt husarbeid, selvmord og røyking fordeler seg mellom kvinner og menn i de fem nordiske landene og Åland, Færøyene og Grønland.

Vi må sammenligne oss med hverandre i Norden for å se og lære hvordan vi kan gjøre ytterligere framskritt på området

Her kan man for eksempel se at svenske og danske kvinner har lavest representasjon i børsselskapenes styrer, at islandske menn er best til å ta ut pappaperm, at finske småbarn går minst i barnehage, og at svenske menn utfører ubetalt husarbeid flest minutter per dag sammenlignet med andre i Norden.

En av indikatorene viser "sykefravær i minst en uke" i prosent av alle ansatte i et land. Sykefraværet er større blant kvinner enn menn i hele Norden, men i Norge ligger kvinner høyest når det gjelder sykefravær, og her er også kjønnsforskjellen størst.

Statistikkmyndighetene i de nordiske landene har arbeidet i drøyt et år med å finne fram sammenlignbare tall, på oppdrag fra Nordisk ministerråd

Hensikten er dels å gi politikerne i de nordiske landene de beste tilgjengelige fakta som grunnlag for sin videre likestillingspolitikk, dels å spre kunnskap om likestillingen i Norden til andre land.

- Norden ligger i forkant når det gjelder likestilling. Samtidig er det fremdeles arbeid igjen å gjøre. Det finnes forskjeller mellom landene, og vi kan fortsatt bli bedre på alle områder statistikken omfatter. Derfor er det viktig at denne informasjonen blir tilgjengelig. Vi må sammenligne oss med hverandre i Norden for å se og lære hvordan vi kan gjøre ytterligere framskritt på området, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk ministerråd.

I vår publiserte Nordisk ministerråd for første gang ”Nordic Gender Equality in Figures”, en statistikkhåndbok om nordisk likestilling i lommeformat. For å gjøre tallene enda mer tilgjengelige lanseres de nå digitalt.  

Muliheten for å få en samlet oversikt og et detaljert bilde av likestilling i de nordiske landene er unik

Temaoverskriftene er blant annet demografi, helse, utdanning, inntekter og makt. I forhold til andre internasjonale databaser med likestillingsstatistikk kommer den nordiske til å inneholde ferskere tall og flere sammenlignbare indikatorer.

- Muliheten for å få en samlet oversikt og et detaljert bilde av likestilling i de nordiske landene er unik, sier Klaus Munch Haagensen ved Danmarks Statistik, som sammenstiller alle opplysningene fra de fem landene.  

Statistikken presenteres etter tema og i grafer med forklarende tekster, og det er mulig å  følge både utvikling over tid og se forskjeller og likheter mellom landene.

Noen av indikatorene sammenligner de nordiske landene med et EU-gjennomsnitt. For eksempel kan man lese at inntektsgapet mellom mannlige og kvinnelige pensjonister er større i Norden enn ellers i EU. Dette skyldes at kvinner i høyere grad lever alene her.  

Kontakt