Nu findes statistikken over ligestillingen i Norden i en digital version

11.11.15 | Nyhed
Balance, vinder af en konkurrence om ligestilling
Fotograf
Josefine Pil
Fra og med i dag ligger al statistik om, hvor langt man er nået på ligestillingsområdet i Norden, samlet på ét sted. Danmark skiller sig ud ved at være det eneste land uden en fædrekvote.

På webstedet www.norden.org/genderequality kan alle hente fakta om, hvordan penge og magt, betalt arbejde og ubetalt husligt arbejde, selvmord og rygning er fordelt mellem kvinder og mænd i de fem nordiske lande samt på Åland og Færøerne og i Grønland.

Vi er nødt til at sammenligne os med hinanden i Norden for at se og lære, hvordan vi kan gøre yderligere fremskridt på området

 

Her kan man for eksempel se, at svenske og danske kvinder er dårligst repræsenteret i de børsnoterede selskabers bestyrelser, at islandske mænd er bedst til at holde barselsorlov, at finske børn går mindst i daginstitution, og at danske mænd udfører mindst ubetalt husligt arbejde om dagen sammenlignet med de øvrige mandlige nordboere.

Statistikmyndighederne i de nordiske lande har på opdrag af Nordisk Ministerråd gennem cirka et år samarbejdet om at sammenstille sammenlignelige tal.

Formålet er dels at give politikerne i de nordiske lande de bedste tilgængelige fakta at basere deres fremtidige ligestillingspolitik på, dels at udbrede kendskabet til den nordiske ligestilling til andre lande.

- Norden ligger forrest på ligestillingsområdet. Samtidig er der masser af arbejde at tage fat på. Der findes forskelle mellem landene, og vi kan stadig blive bedre på alle de områder, der er omfattet af statistikken. Derfor er det vigtigt, at denne information bliver gjort tilgængelig. Vi er nødt til at sammenligne os med hinanden i Norden for at se og lære, hvordan vi kan gøre yderligere fremskridt på området, siger Dagfinn Høybråten, som er generalsekretær for Nordisk Ministerråd.

I foråret publicerede Nordisk Ministerråd for første gang "Nordic Gender Equality in Figures" – en statistikhåndbog i lommeformat om nordisk ligestilling. For at gøre tallene endnu mere tilgængelige, lanceres de nu digitalt.

Denne mulighed for at danne sig et samlet overblik og et detaljeret indblik i ligestillingen i de nordiske lande er unik

 

Emneoverskrifterne er blandt andet demografi, sundhed, uddannelse, indkomster og magtfordeling.

I forhold til andre internationale databaser med ligestillingsstatistik vil den nordiske indeholde nyere tal og flere sammenlignelige indikatorer.

- Denne mulighed for at danne sig et samlet overblik og et detaljeret indblik i ligestillingen i de nordiske lande er unik, siger Klaus Munch Haagensen fra Danmarks Statistik, som sammenstiller alle oplysningerne fra de fem lande. 

Statistikken præsenteres under forskellige emner og i grafer med forklarende tekster, og det er muligt at se både udvikling over tid og forskelligheder og ligheder landene imellem.

Nogle af indikatorerne sammenligner de nordiske lande med et EU-gennemsnit. Man kan for eksempel udlæse, at indkomstkløften mellem mandlige og kvindelige pensionister er større i Norden end i resten af EU, hvilket skyldes, at kvinder i højere grad bor alene i Norden.

Kontakt