Svenska och danska kvinnor löper störst risk att bli fattiga

11.11.15 | Nyhet
Balance, vinder af en konkurrence om ligestilling
Fotograf
Josefine Pil
Från och med idag finns statistik om hur långt jämställdheten har kommit i Norden, samlat på ett ställe. Sverige och Danmark sticker ut med en större andel kvinnor som riskerar att bli fattiga.

På webbplatsen www.norden.org/genderequality kan vem som helst hämta fakta om hur pengar och makt, betalt arbete och obetalt hushållsarbete, självmord och rökning, fördelar sig mellan kvinnor och män i de fem nordiska länderna och Åland, Färöarna och Grönland.

Vi behöver jämföra oss med varandra i Norden för att se och lära hur vi kan göra ytterligare framsteg på området

Här kan man exempelvis se att svenska och danska kvinnor har lägst representation i börsbolagens styrelser, att isländska män är bäst på att ta ut pappaledighet, att finska småbarn går minst på dagis och att svenska män gör mest obetalt hushållsarbete per dag, jämfört med övriga manliga nordbor.

Statistikmyndigheterna i de nordiska länderna har jobbat ihop i drygt ett år med att plocka fram jämförbara siffor, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

Syftet är dels att ge politikerna i de nordiska länderna bästa tillgängliga fakta som underlag för sin fortsatta jämställdhetspolitik, dels att sprida kunskap om den nordiska jämställheten till andra länder.

- Norden ligger i framkant vad gäller jämställdhet. Samtidigt finns det arbete kvar att göra. Det finns skillnader mellan länderna och vi kan fortfarande bli bättre inom alla områden som satistiken omfattar. Därför är det viktigt att den här informationen blir tillgänglig. Vi behöver jämföra oss med varandra i Norden för att se och lära hur vi kan göra ytterligare framsteg på området, säger Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för det Nordiska Ministerrådet.

I våras publicerade Nordiska Ministerrådet för första gången ”Nordic Gender Equality in Figures”, en statistikhandbok om nordisk jämställdhet i fickformat. För att göra siffrorna ännu mer tillgängliga lanseras de nu digitalt.

Möjligheten att få en samlad överblick och en detaljerad bild av jämställdhet i de nordiska länderna är unik

Ämnesrubrikerna är bland annat demografi, hälsa, utbildning, inkomster och makt.

I förhållande till andra internationella databaser med jämställdhets-statistik, kommer den nordiska att innehålla färskare siffror och fler jämförbara indikatorer.

- Möjligheten att få en samlad överblick och en detaljerad bild av jämställdhet i de nordiska länderna är unik, säger Klaus Munch Haagensen på Danmarks Statistik som sammanställer alla uppgifterna från de fem länderna. 

Statistiken presenteras ämnesvis och i grafer med förklarande texter, och det är möjligt att följa både utveckling över tid och se skillnader och likheter mellan länderna.

Några av indikatorerna jämför de nordiska länderna med ett EU-genomsnitt. Exempelvis kan man utläsa att inkomstgapet mellan manliga och kvinnliga pensionärer är större i Norden än i övriga EU, vilket beror på att kvinnor i högre grad lever ensamma här.

Kontakt