Tässä ovat Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon ehdokkaat 2022

01.09.22 | Uutinen
fisker
Photographer
Johnér

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon teemana on tänä vuonna ”luontopohjaiset ratkaisut – monipuolinen vastaus yhteiskunnan suuriin ympäristöhaasteisiin”.

Meriajokkaan istutukset Tanskassa, kuivatettujen kosteikkojen ennallistaminen Islannissa, Ruotsin vanhin Unesco-biosfäärialue sekä suomalainen yhdistys, joka kunnostaa virtavesiä vapaaehtoisvoimin. Kaikkiaan kuusi toimijaa tai hanketta tavoittelee Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkintoa, joka kohdistaa huomion luontopohjaisiin ratkaisuihin.

Luonto on ihmisen kaiken toiminnan perusedellytys. Metsät, pellot, puistot, puutarhat ja muut ekosysteemit kytkeytyvät ilmaston lämpenemiseen, energiahuoltoon, vesihuoltoon, elintarviketuotantoon, kaupunkisuunnitteluun ja terveyteen. Luonnon suojeleminen, säilyttäminen ja vahvistaminen nähdään ilmastokeskustelussa usein haasteena, jolla on sosiaalisia tai taloudellisia haittavaikutuksia. Niin ei kuitenkaan tarvitse olla. Luontopohjaiset ratkaisut eivät vahvista vain ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta, vaan ne voidaan suunnitella myös sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa tuottaviksi. Tämän vuoksi Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon teemana on luontopohjaiset ratkaisut, ja palkintoehdokkaat julkistettiin tänään luontopohjaisiin ratkaisuihin keskittyneessä seminaarissa Färsaarten Pohjolan-talossa. 

Kuusi ehdokasta

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon ehdokkaat 2022:

Voittaja julki marraskuussa

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkinnon saaja julkistetaan ja palkinto luovutetaan Helsingissä 1. marraskuuta Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Palkinnonsaaja saa Nordlys-palkintopatsaan ja 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 000 euroa).

Tämänvuotinen teema

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon tämän vuoden teemana on ”luontopohjaiset ratkaisut – monipuolinen vastaus yhteiskunnan suuriin ympäristöhaasteisiin”. Teemalla halutaan kiinnittää huomiota siihen, että luonto ja luonnonvarojen hoito voivat auttaa luomaan monipuolisia ratkaisuja eko- ja ilmastokriisiin. Samalla ne voivat taata tehokkaan sopeutumisen ilmastonmuutokseen kaupunkiympäristössä ja tukea ihmisen terveyttä ja hyvinvointia.

Luontopohjaiset ratkaisut tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita nro 14–15, jotka koskevat vedenalaista ja maanpäällistä elämää. Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan niin ikään tukea tavoitteita, jotka liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin (3), puhtaaseen veteen ja sanitaatioon (6), teollisuuteen, innovaatioihin ja infrastruktuureihin (9), kestäviin kaupunkeihin ja yhteisöihin (11) sekä ilmastotekoihin (13).

Luontopohjaisten ratkaisujen kehittäminen on osa-alue, jota Pohjoismaiden ministerineuvosto on priorisoinut vihreän Pohjolan visiossaan.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, ja sen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen ympäristöyhteistyöhön ja antaa tunnustusta ainutlaatuisista ympäristöön liittyvistä saavutuksista. Palkinnonsaajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen ympäristötyöhön. Palkinto on suuruudeltaan 40 000 euroa.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saa pohjoismainen toimija, joka on edistänyt eko- ja ilmastokriisin ratkaisemista luontopohjaisilla ratkaisuilla.