Her er de nominerede til Nordisk Råds miljøpris 2022

01.09.22 | Nyhed
fisker
Fotograf
Johnér

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er naturbaserede løsninger - et alsidigt svar på samfundets store udfordringer.

Udplantning af ålegræs i Danmark, genetablering af drænede vådområder i Island, Sveriges ældste eksisterende UNESCO-biosfæreområde og en frivillig forening der restaurerer floder og vandløb i Finland. I alt er seks projekter nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2022, der i år sætter spot på naturbaserede løsninger.

Naturen er en grundlæggende forudsætning for al menneskelig aktivitet. Vores skove, det åbne land, parker, have og andre økosystemer er knyttet til global opvarmning, energiforsyning, vandforsyning, fødevareproduktion, byplanlægning og sundhed. At beskytte, bevare og styrke naturen er i miljødebatten ofte blevet set som en udfordring med en social eller økonomisk slagside, men sådan behøver det slet ikke at være. Naturbaserede løsninger styrker ikke kun miljøet og biodiversiteten, de kan også planlægges så der skabes social, kulturel og økonomisk værdi. Derfor er årets tema for Nordisk Råds miljøpris naturbaserede løsninger og i dag blev de nominerede offentliggjort ved et seminar om netop naturbaserede løsninger i Nordens hus på Færøerne. 

Seks nominerede

De nominerede til Nordisk Råds miljøpris 2022 er:

Vinderen præsenteres til november


Vinderen af Nordisk Råds miljøpris 2022 offentliggøres den 1. november i Helsingfors i forbindelse med Nordisk Råds session. Vinderen modtager prisstatuetten Nordlys og 300.000 danske kroner.

Om årets tema

Årets tema er 'naturbaserede løsninger - et alsidigt svar på samfundets store udfordringer'. Med dette tema ønsker prisen at gøre opmærksom på, at natur og naturforvaltning kan bidrage med alsidige løsninger på biodiversitets- og klimakrisen, men også sikre effektiv klimatilpasning i bymiljøer og samtidig øge menneskers sundhed og trivsel.

Naturbaserede løsninger understøtter FN’s klimamål nr. 14 og 15, som handler om livet i havet og livet på land. Gennem naturbaserede løsninger kan du understøtte de mål, der er relateret til f.eks. sundhed og trivsel (3), rent vand og sanitet (6), industri, innovation og infrastruktur (9), bæredygtige byer og lokalsamfund (11) og klimaindsats (13).

Udvikling af naturbaserede løsninger er prioriteret af Nordisk Ministerråd i sin vision for et grønt Norden.

Om Nordisk Råds miljøpris

Nordisk Råds miljøpris blev uddelt første gang i 1995 og har til formål at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden. Alle kan indstille kandidater til prisen. Miljøprisen gives til en nordisk organisation, en virksomhed eller en person, som på forbilledlig vis har formået at integrere respekten for miljøet i sin virksomhed eller gerning, eller som på anden vis har gjort en ekstraordinær indsats for miljøet. Vinderen belønnes med 300.000 DKK.

Nordisk Råds miljøpris går i år til nogen i Norden, som har gjort en særlig indsats for biodiversitets- og klimakrisen med en naturbaseret løsning.