Votlendissjóður-kosteikkorahasto (Islanti)

En dobbeltbekkasin i vandkanten
Photographer
The Icelandic Wetland Fund
Rahoittaa kosteikkojen ennallistamista ja edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä Islannissa.

Votlendissjóður-kosteikkorahasto on ehdolla Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkinnon saajaksi.

Jopa kaksi kolmasosaa Islannin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin kuivatetuista kosteikoista, ja maassa on arviolta noin 34 000 kilometriä kuivatusojia. Tämän vuoksi kosteikkojen ennallistaminen tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Vuonna 2018 perustettu Votlendissjóður-kosteikkorahasto avustaa maanomistajia, maanviljelijöitä, kuntia ja valtiota maa- ja metsätalouskäytöstä poistuneiden kosteikkoalueiden ennallistamisessa. Tämä tapahtuu rahoittamalla ennallistamishankkeita ja tarjoamalla tarpeen mukaan koulutusta, henkilöstöä tai välineistöä. Rahasto tarjoaa myös mahdollisuuksia kosteikkojen hoitoon.

Votlendissjóður on ennallistanut vuodesta 2018 lähtien lähes 300 hehtaaria maata. Rahasto huolehtii siitä, että ennallistaminen tapahtuu ammattimaisesti, hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti sekä Islannin maaperänsuojeluviraston asiantuntijoiden valvonnassa. Islannin kosteikot ovat merkittäviä pesintäalueita monille lintulajeille, ja vapaaehtoiset seuraavat kosteikkojen ennallistamisen myönteisiä vaikutuksia lintuihin, kasveihin ja muuhun luonnonvaraiseen eläimistöön tietyillä alueilla.