Kristianstads Vattenrike – Ruotsi

Svensk vådområde set fra luften
Photographer
Kristianstads Vattenrike Biosphere
Ruotsin vanhin yhä olemassa oleva Unescon biosfäärialue.

Kristianstads Vattenrike on ehdolla Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkinnon saajaksi.

Kristianstadia halkovan Helge å -joen kosteikkoja pidettiin 1970-luvulla täysin arvottomina, ja niillä toimi kaupungin kaatopaikka. Sittemmin on ymmärretty kosteikkojen tärkeä rooli Kristianstadin tulvasuojelussa, Itämeren ravinnehuuhtoutumien vähentämisessä sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Tarina kaupungista ja sen kosteikoista on muuttunut, kun ennen niin saastuneesta alueesta on tullut rikkaus.

Kristianstads Vattenrike -biosfäärialue kattaa lähes koko Kristianstadin alueen ja sisältää useita eri luontotyyppejä. Täällä on jo pitkään keskitytty luontopohjaisiin ratkaisuihin ja kosteikkojen ekosysteemipalveluihin ja pyritty siten vähentämään ongelmia, jotka liittyvät tulviin, kuivuuteen ja meren rehevöitymiseen. Biosfäärialue on tehnyt tutkijoiden kanssa läheistä yhteistyötä, jossa on perustettu uusia kosteikkoja maalaismaisemaan ja kohdistettu huomiota kosteikkojen tarjoamiin ekosysteemipalveluihin. Näin on pyritty lisäämään tietämystä ja ymmärrystä luontopohjaisista ratkaisuista.

Työtä johtaa biosfäärialueen toimisto, ja vierailijakeskuksena toimii Naturum Vattenriket. Päävastuu on Kristianstadin kunnalla.