Här är de nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2022

01.09.22 | Nyhet
fisker
Photographer
Johnér

Årets tema för Nordiska rådets miljöpris är naturbaserade lösningar – ett mångsidigt svar på samhällets stora utmaningar.

Utplantering av ålgräs i Danmark, återetablering av dränerade våtmarker på Island, Sveriges äldsta existerande UNESCO-biosfärsområde och en frivillig förening som restaurerar åar och bäckar i Finland. Totalt sex projekt har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2022, som i år sätter fokus på naturbaserade lösningar.

Naturen är en grundläggande förutsättning för all mänsklig aktivitet. Våra skogar, det öppna landskapet, parker, hav och andra ekosystem är knutna till global uppvärmning, energiförsörjning, vattenförsörjning, livsmedelsproduktion, stadsplanering och hälsa. Beskydd, bevarande och förstärkning av naturen har i miljödebatten ofta setts som en utmaning med en social eller ekonomisk slagsida, men så behöver det inte alls vara. Naturbaserade lösningar förstärker inte enbart miljön och den biologiska mångfalden, de kan även planläggas så att det skapas socialt, kulturellt och ekonomiskt värde. Därför är årets tema för Nordiska rådets miljöpris naturbaserade lösningar och i dag offentliggjordes de nominerade vid ett seminarium om just naturbaserade lösningar i Nordens hus på Färöarna. 

Sex nominerade

De nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2022 är:

Vinnaren presenteras i november

Vinnaren av Nordiska rådets miljöpris 2022 offentliggörs 1 november i Helsingfors i förbindelse med Nordiska rådets session. Vinnaren får prisstatyetten Nordlys och 300 000 danska kronor.

Om årets tema

Årets tema är naturbaserade lösningar – ett mångsidigt svar på samhällets stora utmaningar. Med detta tema vill priset uppmärksamma att natur och naturförvaltning kan bidra med mångsidiga lösningar på biodiversitets- och klimatkrisen, men även säkra effektiv klimatanpassning i stadsmiljöer och samtidigt öka människors hälsa och trivsel.

Naturbaserade lösningar stödjer FN:s klimatmål nr 14 och 15 som handlar om livet i havet och på land. Genom naturbaserade lösningar stärks arbetet även i fler av FN:s klimatmål, det gäller exempelvis hälsa och välbefinnande (3), rent vatten och sanitet (6), industri, innovation och infrastruktur (9), hållbara städer och lokala samhällen (11) och klimatåtgärder (13).

Utveckling av naturbaserade lösningar prioriteras av Nordiska ministerrådet i arbetet med visionen för ett grönt Norden.

Om Nordiska rådets miljöpris

Nordiska rådets miljöpris utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Alla kan föreslå kandidater till priset. Miljöpriset ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön. Vinnaren belönas med 300 000 DKK.