Tässä ovat Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon ehdokkaat 2024

28.06.24 | Uutinen
miljøpris 2024
Valokuvaaja
norden.org
Grönlannin ensimmäinen ympäristöluokituksen saanut rakennus, hyvin vähähiiliset kodit, ilmastovaikutuksiltaan positiiviset talot, ekologisiin yhteisöihin perustuva ajattelu sekä hyvät esimerkit materiaalien uudelleenkäytöstä ja perinteisten pohjoismaisten rakennusmenetelmien ja käsityöperinteiden kehittämisestä. Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2024 ympäristöpalkintoa tavoittelee kahdeksan ehdokasta eri puolilta Pohjoismaita.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto keskittyy tänä vuonna kestävään rakentamiseen – erityisesti rakennusten käyttötarkoituksen muuttamiseen ja regeneratiiviseen eli uudistavaan rakentamiseen. 

Kahdeksan ehdokasta

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon ehdokkaat 2024:

Tämänvuotinen teema: Kestävä rakentaminen

Rakentamisen ja rakennusten osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on noin 40 prosenttia. Tilanne on kestämätön aikana, jolloin lisärakentamisen tarve vain kasvaa. Palkintolautakunta painottaa tämän vuoden teeman kuvauksessa erityisesti edellytyksiä, jotka jätämme tuleville sukupolville.

Lue lisää tämän vuoden teemasta alapuolelta.

Teema 2024: Kestävä rakentaminen

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto keskittyy tänä vuonna kestävään rakentamiseen – erityisesti rakennusten käyttötarkoituksen muuttamiseen ja regeneratiiviseen eli uudistavaan rakentamiseen. Tänä vuonna on voinut ehdottaa rakennuksia ja infrastruktuurikohteita sekä henkilöitä tai organisaatioita. 

Maailman väkiluku jatkaa kasvuaan, ja uudet asuin- ja muut rakennukset vaativat yhä enemmän maa-alaa ja luonnonvaroja. Rakennetun ympäristön osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on jo nyt 40 prosenttia. Kehitys on kestämätöntä. Meidän on muutettava tapaa, jolla rakennamme, asumme ja elämme, jotta voisimme sopeutua ilmastonmuutokseen, pysäyttää luontokadon ja tarjota samalla tuleville sukupolville selviytymisen perusedellytykset: puhdasta vettä, elintarvikkeita ja energiaa. 

Kaavoituksessa, arkkitehtuurissa ja rakentamisessa on omaksuttu viime vuosikymmeninä kestävyysajattelu, jonka avulla pyritään laajaa menetelmäkirjoa hyödyntäen ehkäisemään luonnonvarojen liikakäyttöä ja ympäristön tuhoutumista. Uudisrakentamisessa tähdätään kuitenkin vain harvoin korkeammalle kuin siihen, että rakennuksista tulisi vähemmän huonoja. Tavoite on riittämätön, koska planetaariset rajat ylittyvät monilla osa-alueilla. 

Emme voi nojata pelkkään ekologiseen uudisrakentamiseen, jos haluamme saavuttaa Agenda 2030 -toimintaohjelman ilmasto- ja ympäristötavoitteet ja edistää samalla sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Ympäristön tilan säilyttäminen ei riitä, vaan meidän on myös vähennettävä päästöjä, uudelleenkäytettävä materiaaleja ja hyödynnettävä uusiutuvia luonnonvaroja. Ajattelutapamme on muututtava perustavasti siten, että myös sääntelykehys ja liiketoimintamallit tukisivat muutosta. Rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista ja uudistavaa rakentamista on edistettävä. 

Käyttötarkoituksen muutoksissa muokataan olemassa olevia rakennuksia vastaamaan uusia tarpeita sen sijaan, että rakennukset purettaisiin. 

Uudistavassa rakentamisessa taas pyritään vähentämään rakennusten kielteisiä ekosysteemivaikutuksia ja saavuttamaan nettopositiiviset vaikutukset luonnonympäristöön. Tämä tapahtuu suunnittelemalla rakenteita, jotka eivät ainoastaan käytä rajallisia resursseja vaan ovat myös käytettävissä uudelleen. Kiertotalouden arvoketjut huomioidaan jo alusta lähtien. Rakennukset mielletään osaksi suurempaa järjestelmää, jossa tuotetaan puhtaan veden, energian ja elintarvikkeiden kaltaisia resursseja.

Palkinto jaetaan Reykjavikissa

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2024 ympäristöpalkinnon voittaja julkistetaan syksyllä (lisätietoja tulossa), ja voittaja saa palkinnon Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä Reykjavikissa lokakuussa. Palkintona on Nordlys-palkintopatsas ja 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 000 euroa).   

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto on myönnetty vuodesta 1995 lähtien pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen ympäristötyöhön. Palkinnon ehdokasasettelu on avoin, joten kuka tahansa voi ehdottaa palkinnonsaajaa. 

Pohjoismaiden neuvoston viiden palkinnon tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen kulttuuriyhteyteen ja ympäristöyhteistyöhön sekä antaa tunnustusta ainutlaatuisista taiteellisista ja ympäristöön liittyvistä saavutuksista.