Her er de nominerte til Nordisk råds miljøpris 2024

28.06.24 | Nyhet
miljøpris 2024
Fotograf
norden.org
Grønlands første bærekraftsertifiserte byggevirksomhet, boliger med ultralavt CO2-fotavtrykk, energipositive leiligheter, økologisk samfunnstenkning og eksempler på materialgjenbruk og videreutvikling av tradisjonelle nordiske byggemetoder og håndverkstradisjoner. I alt er 8 kandidater fra hele Norden nominert til Nordisk råds miljøpris 2024.

Nordisk råds miljøpris hedrer i år bærekraftige bygg med spesielt fokus på transformativ (også kalt adaptiv) gjenbruksarkitektur og regenerativ arkitektur. 

Åtte nominerte

De åtte nominerte til Nordisk råds miljøpris 2024 er:

Om årets tema: Bærekraftige bygg

Byggebransjen står i dag for cirka 40 % av det globale utslippet av CO2. I en tid med behov for økt byggevirksomhet er dette en uholdbar situasjon. I teksten som beskriver årets tema, legger priskomiteen spesiell vekt på forutsetningene vi gir videre til kommende generasjoner.

Les mer om årets tema under.

Tema 2024: Bærekraftige bygg

Nordisk råds miljøpris framhever i år bærekraftig bygging med spesielt fokus på adaptiv gjenbruksarkitektur og regenerativ bygging. Man kan nominere bygninger og infrastruktur samt personer eller organisasjoner. 

I en tid da klodens befolkning vokser konstant, blir det bygd nye boliger og andre bygninger som legger beslag på flere og flere landområder og naturlige ressurser. Det bebygde miljøet står allerede i dag for 40 prosent av de globale CO2-utslippene. Det er ikke en bærekraftig utvikling. For å kunne håndtere klimaendringene og forhindre tap av biologisk mangfold og samtidig sikre at kommende generasjoner har adgang til de grunnleggende forutsetningene for å overleve, i form av rent vann, mat og energi, er vi nødt til å endre måten vi bygger, bor og lever på. 

I de senere årene har bærekraft i samfunnsplanlegging, arkitektur og bygg gjort det mulig å forebygge overutnytting av naturens ressurser og ødeleggelse av miljøet takket være et bredt spekter av bærekraftmetoder. Men i byggebransjen er ambisjonen sjelden høyere enn å gjøre bygninger mindre dårlige. Med tanke på at planetens grenser overskrides på flere områder, er denne målsetningen utilstrekkelig. 

Hvis vi skal nå klima- og miljømålene i Agenda 2030 og samtidig fremme sosial og miljømessig bærekraft, er det ikke nok å bare bygge nytt og miljøvennlig. Det holder ikke å opprettholde status quo for miljøet – vi er nødt til å redusere utslippene, gjenbruke mer og bidra med varige ressurser. Det krever en forandring av den grunnleggende innstillingen vår, slik at regler og forretningsmodeller kan støtte opp om omstillingen. Adaptiv arkitektur og regenerativ bygging bør fremmes. 

I adaptiv arkitektur tilpasser man bruken av eksisterende bygninger til nye behov i stedet for å rive dem. 

Regenerative bygninger utformes slik at de reduserer den negative innvirkningen på økosystemet og fører til en nettopositiv miljøpåvirkning. Det betyr også at man designer strukturer som ikke utelukkende gjør bruk av begrensede ressurser, men som også kan gjenbrukes. Man tenker sirkulære verdikjeder inn i prosjektet helt fra starten. Bygninger behandles som en del av et større system der det produseres ressurser som rent vann, energi og mat.

Prisen deles ut i Reykjavík

Vinneren av Nordisk råds miljøpris 2024 offentliggjøres til høsten, og vinneren mottar prisen i forbindelse med Nordisk råds sesjon i Reykjavík på Island. Vinneren mottar prisstatuetten “Nordlys” og 300 000 danske kroner.   

Om Nordisk råds miljøpris

Nordisk råds miljøpris har siden 1995 blitt delt ut til en nordisk organisasjon, bedrift eller person som på en forbilledlig måte har greid å integrere respekten for miljøet i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Innstillingsprosessen til prisen er åpen, og alle kan derfor innstille kandidater til nominering.

Formålet med Nordisk råds fem priser er å øke interessen for det nordiske kulturfellesskapet og det nordiske miljøsamarbeidet og samtidig anerkjenne enestående kunstneriske og miljømessige innsatser.