TemaNord-julkaisut kaikkien saataville

08.03.16 | Uutinen
NordPub App
Pohjoismaiden ministerineuvoston TemaNord-sarjan julkaisut ovat nyt myös niiden ihmisten saavutettavissa, joilla on vammoja tai rajoitteita. – Pohjoismaisen yhteistyön tulee olla kaikkien kansalaisten saavutettavissa. Nyt olemme ottaneet kunnon harppauksen tehdäksemme julkaisuistamme luettavia myös näkövammaisille ja lukemisvaikeuksia omaaville henkilöille, toteaa Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.

Pohjoismaisessa yhteistyössä tuotetaan paljon tietoa, ja Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisuosasto julkaisee vuosittain 150–200 nimikettä. Niistä noin puolet julkaistaan TemaNord-sarjassa, jonka julkaisut ovat tästä viikosta lähtien esteettömiä henkilöille, joilla on näkövamma tai lukemisvaikeuksia.

Kaikkien saavutettavissa

Julkaisuosasto on käynyt Pohjoismainen hyvinvointikeskuksen kanssa hyödyllistä vuoropuhelua, jonka tuloksena on muun muassa oheinen määritelmä pohjoismaisen yhteistyön saavutettavuuspolitiikasta (Open Access): ”Julkaisujen tulisi täyttää näkövammaisten tai lukemisvaikeuksia omaavien henkilöiden saavutettavuusvaatimukset.” Ministerineuvosto on keskustellut asiasta myös saavutettavuuden tärkeyttä korostavan Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa.

– Jatkamme toimintamme saavutettavuuden parantamista ja pyrimme siihen, että mahdollisimman suuri osa julkaisuistamme olisi ennen pitkää saavutettavissa, toteaa Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisuosaston päällikkö Niels Stern.

Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisuja voi ladata maksutta täältä: