Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Nå er TemaNord-publikasjoner tilgjengelige for alle

08.03.16 | Nyhed
NordPub App
Nordisk ministerråds publikasjoner i TemaNord serien er nå tilrettelagt for mennesker med funksjonshinder. - Det er viktig at det nordiske samarbeidet er tilgjengelig for alle borgere, derfor er jeg svært glad for at vi nå har kommet et godt stykke på vei i arbeidet med å gjøre våre publikasjoner lesbare for mennesker med lese- og/eller synsvansker, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten.

Det nordiske samarbeidet har en stor kunnskapsproduksjon. Hvert år utgir Nordisk ministerråds publikasjonsavdeling mellom 150 og 200 publikasjoner. Omtrent halvdelen av publikasjonene utgis gjennom serien TemaNord, som fra og med denne uken har et format (PDF/UA) som er tilrettelagt for mennesker med lese- og/eller synsvansker.

Tilgjengelig for alle

Publikasjonsavdelingen har hatt en nyttig dialog med Nordens velferdssenter som blant annet har resultert i denne formuleringen i vår tilgjengelighets policy (Open Access):
”It is highly recommended that publications fulfil accessibility criteria for people with visual impairment or reading disabilities”.
Ministerrådet  har også vært i dialog med Verdens helseorganisasjon (WHO), som har gitt arbeidet med tilgjengelighet høy prioritet.

- Vi vil fortsette å arbeide for å være en tilgjengelig organisasjon for alle- også mennesker med funksjonshinder- og vårt mål er å gjøre flest mulig av våre publikasjoner tilgjengelige i fremtiden, sier leder for Nordisk ministerråds publikasjonsavdeling, Niels Stern.

Nordisk ministerråds publikasjoner kan lastes ned gratis her: