Toimittajayhteistyö Pohjolan ja Venäjän välisenä sillanrakentajana

12.10.20 | Uutinen
Russiske mænd til fødselsforberedelse
Valokuvaaja
Tor Birk Trads
Venäläiset ja pohjoismaiset toimittajat pyrkivät yhdessä torjumaan valeuutisia, myyttejä ja väärinkäsityksiä sekä parantamaan siten maiden välistä yhteistyötä hanketasolla.

– Stereotyyppinen uutisointi Pohjoismaista ja Venäjästä voi luoda myyttejä ja väärinkäsityksiä kansalaistasolla. Se taas voi vahingoittaa Pohjolan ja Venäjän välistä yhteistyötä, uskoo Pohjoismaisen lehtimieskeskuksen (NJC) johtaja John Frølich. Jos pohjoismaalaisten ja venäläisten maatuntemusta ja keskinäistä ymmärrystä halutaan parantaa, se vaatii hyvää toimittajayhteistyötä, hän sanoo. Hyvä yhteistyö onkin yhtenä tavoitteena NJC:n venäläisessä yhteistyöhankkeessa Nordic/Northwest Russian Journalist Cooperation. Hanke tarjoaa toimittajille täydennyskoulutusta median etiikasta ja medialainsäädännöstä. Sen turvin he voivat välittää tietoa toistensa maista ja muista yhteisistä teemoista, kuten kestävästä kehityksestä ja ilmastohaasteista.

Venäläismiehiä synnytysvalmennuksessa

NJC on myös julkaissut raportin ”Russia in Nordic News Media & Coverage of Nordic Countries in News Media of Russia”, jossa analysoidaan median stereotyyppisiä ja toiseuttavia kirjoituksia Itämeren molemmilta puolilta. Päätelmänä on, että media keskittyy usein suurvaltapolitiikkaan ja ylikorostaa turvallisuuskysymyksiä. Raportin tarkoituksena on antaa toimituksille käsitys uutisoinnin kokonaiskuvasta ja saada ne siten harkitsemaan täydentävien juttujen tekemistä yhdessä naapurien kanssa. Mahdollisesta toteutustavasta on esimerkkinä NJC:n oma Next to Me -hanke, jossa venäläiset ja pohjoismaiset kuvatoimittajat saivat tehtäväksi dokumentoida arkielämää Itämeren molemmin puolin. Se poiki kuvakerrontaa, jollaista ei kovin usein nähdä perinteisessä uutisoinnissa. Kuvat on koottu hankkeen mukaan nimettyyn kirjaan, jossa pääsee seuraamaan muun muassa venäläismiehille suunnattua synnytysvalmennusta ja tanskalaisten kodinturvajoukkojen harjoituksia.

Eroja työskentelyedellytyksissä

NJC on lisäksi keskittynyt siihen, miten toimittajien työskentelyedellytykset eroavat eri alueilla.

– Toimittajayhteistyössä on otettava huomioon erilaisia seikkoja, koska Pohjoismaissa ja Venäjällä on erilainen lainsäädäntö ja toimittajille koituu siten erilaisia seuraamuksia sen rikkomisesta. Siksi emme halua tulla ”oikeita vastauksia” heilutellen, vaan osoittaa kunnioitusta ja kertoa myös omista eettisistä ja muista haasteistamme sekä antaa esimerkkejä ongelmien ratkaisemisesta, John Frølich kertoo.  NJC:n viimeisin kurssi pohjoismaisille ja venäläisille toimittajille pidettiin Petroskoissa, ja aiheena oli perheväkivallasta, itsemurhista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja muista arkaluontoisista aiheista raportoiminen. Kurssilla ilmeni, että työskentelyedellytyksissä saattaa olla suuria maakohtaisia eroja. Silti myös arkaluontoisista aiheista kirjoitetaan, sillä venäläistoimittajat ovat mestareita kertomaan asioita rivien välissä, Frølich toteaa.

 

Venäläistoimittajien tärkeitä oppeja 

Pohjoismaisten ja venäläisten toimittajien kokemustenvaihtoa tukee myös uusi venäjänkielinen journalistiikan oppikirja, jonka Barents Press International on julkaissut Pohjoismaisen lehtimieskeskuksen tuella. Kirja perustuu 28 venäläisen paikallistoimittajan kertomuksiin heidän päivätyöstään ja sen kielletyistä ja sallituista asioista. Tämä on tärkeää tietoa pohjoismaisille toimittajille, jotka haluavat itse raportoida Venäjältä tai tehdä yhteistyötä venäläiskollegojen kanssa.

Pohjoismainen lehtimieskeskus (NJC) on vuonna 1957 perustettu aatteellinen järjestö. Järjestön tavoitteena oli ja on yhä vahvistaa koko Pohjolan mediaa ja journalismia toimittajien täydennyskoulutuksen, kurssien ja verkostotoiminnan avulla. Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa NJC:n toiminta on laajentunut myös Venäjällä ja Baltian maissa järjestettäviin täydennyskoulutuksiin ja kursseihin.