Uudella suunnitelmalla nostetta Pohjoismaiden matkailualalle

27.06.19 | Uutinen
Færgen til Suomenlinna
Valokuvaaja
Benjamin Suomela / Norden.org
Pohjola on saanut uuden matkailuyhteistyön suunnitelman. Siinä panostetaan muun muassa digitalisaatioon ja innovointiin alan kilpailukyvyn parantamiseksi, Pohjoismaiden profiilin vahvistamiseen kaukomarkkinoilla sekä kestävän matkailun toimintaedellytysten parantamiseen.

Pohjoismaiden elinkeinoministerit hyväksyivät matkailuyhteistyön suunnitelman vuosikokouksessaan Reykjavikissa 27. kesäkuuta. Suunnitelma on voimassa vuosina 2019–2023.

Uuden suunnitelman taustalla on Pohjoismaiden matkailualan vahva kasvu; alan talous- ja työllisyysvaikutukset ovat koko ajan suuremmat. Tämä tuo mukanaan myös haasteita, jotka näkyvät varsinkin ympäristöalalla. Kehitys on saanut Pohjoismaiden elinkeinoministerit kasvattamaan matkailuyhteistyön painoarvoa.

Uudessa matkailuyhteistyön suunnitelmassa ehdotetaan lisäpanostuksia digitalisaatioon ja älykkäiden matkakohteiden kehittämiseen uusien innovaatioiden avulla. Lisäksi halutaan tehostaa tilasto- ja analyysiyhteistyötä. Suunnitelmassa mainitaan niin ikään pohjoismaisen sääntelykehyksen analysointi kehityskohteiden tunnistamiseksi sekä päättäjien ja matkailualan välisen vuoropuhelun lisääminen.

Kestävä kehitys mainitaan sekin esimerkkinä alueesta, jolla yhteistyön lisääminen voi poikia synergioita. Pohjoismaiden ministereitä kehotetaan määrittelemään kestävän matkailun yhteistyölle painopistealueita. Yhtenä ehdotuksena on kestävän matkailun etenemissuunnitelma, jossa määriteltäisiin valittuihin osa-alueisiin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Yhteistyö kansallisten tavoitteiden tukena

Matkailuyhteistyön suunnitelmassa todetaan, että markkinapanostusten koordinoinnissa piilee valtava potentiaali Kiinan kaltaisilla kaukomarkkinoilla. Syynä on se, että Pohjola nähdään kaukomarkkinoilla yleensä yhtenä kokonaisuutena.

– Pohjolasta on nopeasti tulossa yhä vetovoimaisempi matkakohde. Maillamme on monia yhteisiä haasteita, joten entistä järjestelmällisemmästä pohjoismaisesta matkailuyhteistyöstä voi olla merkittävää hyötyä. Yhteistyön tulee lähtökohtaisesti tukea maiden omia matkailutavoitteita, sanoo Islannin elinkeino- ja matkailuministeri Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Hän toimii vuonna 2019 Pohjoismaiden elinkeinoministerien puheenjohtajana.

Nyt aiotaan asettaa työryhmä, jonka tehtävänä on seurata matkailusuunnitelman täytäntöönpanoa ja koordinoida alan pohjoismaisia toimia.

Koska Tanskassa pidettiin hiljattain parlamenttivaalit ja uusi hallitus nimitettiin vasta 27. kesäkuuta, maa päättää vision hyväksymisestä myöhemmin kirjallisella menettelyllä.