Ny plan ska lyfta samarbetet kring turism i Norden

27.06.19 | Nyhet
Færgen til Suomenlinna
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Norden har fått en ny turismplan. I den prioriteras bland annat mer samarbete kring digitalisering och innovation för att stärka konkurrenskraften i branschen, stärkt profilering av Norden på långväga marknader och mer samarbete för att skapa goda ramvilkor för hållbar turism.

De nordiska näringsministrarna godkände turismplanen vid sitt årliga möte den 27 juni i Reykjavik. Planen gäller för åren 2019-2023.

Bakgrunden till den nya planen är att turismnäringen växer starkt i Norden. Näringen får allt större betydelse för de nordiska ländernas ekonomier och sysselsättning. Det innebär också en del utmaningar, inte minst för miljön. Det har fått de nordiska näringsministrarna att prioritera upp turismsamarbetet.

I turismplanen föreslås ökade satsningar på digitalisering och utveckling av så kallade smarta destinationer via nya innovationer, samt en effektivisering av samarbetet kring statistik och analyser. I planen nämns  också  analys av de nordiska regelverken för att identifiera utvecklingsområden. Dessutom lyfter den fram vikten av ökad dialog mellan beslutsfattarna och turismsektorn.

Också hållbarhet lyfts fram som ett område där ökat samarbete kan ge synergier. Nordiska ministrar uppmanas att komma med prioriteringar för samarbete kring hållbar turism. Ett förslag är att ta fram en färdplan för hållbar turism där man definierar mål och insatser inom utvalda områden.

Samarbetet ska stödja nationella ambitioner

I planen sägs också att det finns en enorm potential i samordnad marknadsföring på långväga marknader såsom Kina, där man ofta ser Norden som en helhet i stället för som enskilda länder.

- Norden blir i snabb takt allt mer attraktivt som turistdestination. Våra länder har många gemensamma utmaningar  och det betyder att vi har stor nytta av att ett mer systematiskt nordiskt samarbete kring turism. Utgångspunkten måste vara att samarbetet understödjer ländernas egna ambitioner inom turismsektorn, säger Islands närings och turismminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, som är ordförande för de nordiska näringsministrarna under 2019.

En arbetsgrupp ska nu tillsättas med uppgift att följa implementeringen av turismplanen och samordna nordiska insatser som går i denna riktning.

Eftersom Danmark nyligen har haft val till Folketinget och den nya regeringen utsågs först den 27 juni kommer Danmark att fatta sitt beslut i en senare skriftlig procedur.