Ny plan skal styrke samarbeidet om turisme i Norden

27.06.19 | Nyhet
Færgen til Suomenlinna
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Norden har fått en ny turismeplan. I planen prioriteres blant annet mer samarbeid om digitalisering og innovasjon for å styrke konkurransekraften i bransjen, styrket profilering av Norden på fjerne markeder og mer samarbeid for å skape gode rammevilkår for bærekraftig turisme.

De nordiske næringsministrene godkjente turismeplanen på sitt årlige møte i Reykjavík 27. juni. Planen gjelder for årene 2019–2023.

Bakgrunnen for den nye planen er at turismenæringen vokser sterkt i Norden. Næringen får stadig større betydning for de nordiske landenes økonomi og sysselsetting. Det innebærer også en del utfordringer, ikke minst for miljøet. Det har fått de nordiske næringsministrene til å opprioritere turismesamarbeidet.

I turismeplanen foreslås økte satsinger på digitalisering og utvikling av såkalte smarte destinasjoner via nye innovasjoner, samt en effektivisering av samarbeidet om statistikk og analyser. I planen nevnes også analyse av de nordiske regelverkene for å identifisere utviklingsområder. Dessuten framhever planen betydningen av økt dialog mellom beslutningstakere og turismesektoren.

Også bærekraft framheves som et område der økt samarbeid kan gi synergier. Nordiske ministre oppfordres til å komme med prioriteringer for samarbeid om bærekraftig turisme. Et forslag er å utarbeide en plan for bærekraftig turisme der man definerer mål og tiltak på utvalgte områder.

Samarbeidet skal støtte nasjonale ambisjoner

I planen sies det også at det er et enormt potensial i samordnet markedsføring på fjerne markeder som for eksempel Kina, der man ofte ser Norden som en helhet i stedet for som enkelte land.

– Norden blir i rask takt stadig mer attraktivt som turistdestinasjon. Landene våre har mange felles utfordringer, og det betyr at vi har stor nytte av et mer systematisk nordisk samarbeid om turisme. Utgangspunktet må være at samarbeidet støtter opp under landenes egne ambisjoner i turismesektoren, sier Islands nærings- og turismeminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, som er leder for de nordiske næringsministrene i 2019.

Det skal nå nedsettes en arbeidsgruppe som har som oppgave å følge implementeringen av turismeplanen og samordne nordiske tiltak som går i denne retningen.

Ettersom Danmark nylig har hatt valg til Folketinget og den nye regjeringen ble dannet først 27. juli, vil Danmark fatte sitt vedtak i en senere skriftlig prosedyre.