Ny plan skal styrke turismesamarbejdet i Norden

27.06.19 | Nyhed
Færgen til Suomenlinna
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Norden har fået en ny turismeplan. I den prioriteres blandt andet øget samarbejde om digitalisering og innovation for at styrke konkurrenceevnen i branchen, en styrket profilering af Norden på langdistancemarkeder og øget samarbejde om at skabe gode rammebetingelser for bæredygtig turisme.

De nordiske erhvervsministre godkendte turismeplanen på deres årlige møde den 27. juni i Reykjavik. Planen gælder for perioden 2019-2023.

Baggrunden for den nye plan er, at turismesektoren er i kraftig vækst i Norden. Sektoren får større og større betydning for både økonomi og beskæftigelse i de nordiske lande, hvilket også medfører en del udfordringer, ikke mindst for miljøet. Det har fået de nordiske erhvervsministre til at opprioritere turismesamarbejdet.

Turismeplanen indeholder forslag om øgede satsninger på digitalisering og udvikling af såkaldte smarte destinationer ved hjælp af innovation samt en effektivisering af samarbejdet om statistik og analyser. I planen refereres der desuden til en analyse af de nordiske regler for identificering af udviklingsområder. Derudover understreges vigtigheden af øget dialog mellem beslutningstagere og turismesektoren.

Også bæredygtighed fremhæves som et område, hvor øget samarbejde kan føre til synergieffekter. De nordiske ministre opfordres til at fremlægge deres prioriteringer for et samarbejde om bæredygtig turisme. Det foreslås blandt andet, at der udarbejdes en køreplan for bæredygtig turisme, hvor man definerer mål og indsatser inden for udvalgte områder.

Samarbejdet skal understøtte de nationale ambitioner.

I planen nævnes det også, at der ligger et enormt potentiale i en koordineret markedsføring på langdistancemarkeder som Kina, hvor man ofte betragter Norden som en helhed og ikke som individuelle lande.

– Nordens popularitet som turistdestination vokser i hastig takt. Vores lande står over for mange fælles udfordringer, hvilket indebærer, at vi vil have stor nytte af et mere systematisk nordisk samarbejde om turisme. Udgangspunktet er, at samarbejdet skal understøtte de enkelte landes egne ambitioner inden for turismesektoren, siger Islands erhvervs- og turistminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, som er formand for de nordiske erhvervsministre i 2019.

Der skal nu nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at følge implementeringen af turismeplanen og koordinere de nordiske indsatser på dette område.

Da Danmark nyligt har haft valg til Folketinget, og da regeringsdannelsen skete den 27. juni, vil Danmark træffe beslutning i en senere skriftlig procedure.