Uusi menetelmä mahdollistaa raja-alueiden pendelöintitilastot

04.02.22 | Uutinen
Pendlare på tågstation.
Valokuvaaja
Yadid Levy/norden.org
Tanskan ja Ruotsin rajan yli pendelöivien lukumäärästä on onnistuttu saamaan tietoa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2015. Tiedot on kerätty uudella menetelmällä, joka mahdollistaa tärkeiden tilastojen kokoamisen myös muilla pohjoismaisilla raja-alueilla.

Juutinrauman alueen tuoreet tilastotiedot osoittavat, että Tanskan ja Ruotsin välisen rajan yli pendelöi työn takia 18 200 ihmistä vuonna 2020. Heistä 15 300 asui Ruotsissa ja työskenteli Tanskassa; Ruotsissa työskenteleviä tanskalaisia oli siten 2 900.

Luvut osoittavat, että vuoden 2015 pakolaiskriisi ja kaksi pandemiavuotta rajatarkastuksineen eivät juuri ole heikentäneet halukkuutta työskentelyyn rajan toisella puolella.

Tilasto on koottu Tanskan tilastokeskuksen, Ruotsin tilastollisen keskustoimiston ja Skånen alueen yhteistyönä.

Perustana kansallinen rekisteridata

Tämä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2015, kun Juutinrauman alueen rajat ylittävästä työmatkaliikenteestä on onnituttu saamaan lukuja. Tilastointi on ollut viime vuosina mahdotonta, koska maiden tilastokeskuksilla ei ole laillista oikeutta vaihtaa kansalaisia koskevaa ns. mikrodataa.

Juutinrauman alueen tilasto onkin koottu uudella menetelmällä, jossa luvut on kerätty suoraan olemassa olevasta kansallisesta rekisteridatasta. Siten tilastokeskusten ei ole tarvinnut jakaa henkilötietoja rajan yli.

Hyvä uutinen muille raja-alueille

Uusi menetelmä antaa myös Pohjoismaiden muille raja-alueille mahdollisuuden koota tietoa rajat ylittävästä työmatkaliikenteestä.

– Tämä on lupaava uutinen. Rajat ylittävää työmatkaliikennettä kuvaavat tilastot ovat erittäin tärkeitä pohjoismaisille raja-alueille, ja toivon muidenkin raja-alueiden voivan hyödyntää uutta menetelmää, toteaa rajaesteneuvoston vuoden 2022 puheenjohtaja Vibeke Hammer Madsen.

Paljon esillä ollut aihe

Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen rajaesteneuvosto edistää Pohjoismaiden välistä vapaata liikkuvuutta, ja raja-aluetilastojen saatavuus on korkealla sen tärkeysjärjestyksessä.

Myös Pohjoismaiden neuvosto on ajanut asiaa aktiivisesti. Neuvosto hyväksyi viimeksi marraskuussa 2021 suosituksen, jossa se kehottaa Pohjoismaiden hallituksia vahvistamaan rajaesteneuvoston toimeksiantoa ja luomaan pysyvää tilastoyhteistyötä raja-alueilla.

Tuoreet tilastot elintärkeitä

Uusi tilasto esiteltiin Skånen alueen järjestämässä webinaarissa 2. helmikuuta, ja osallistujilta saatu palaute oli kauttaaltaan myönteistä. Ajantasaisia tilastoja oli odotettu hartaasti monen vuoden tauon jälkeen.

– Rajan yli pendelöintiä kuvaavat tuoreet tilastotiedot ovat erittäin tärkeitä täällä Skånen alueella. Lukuja tarvitaan muun muassa alueen työmarkkinakehityksen seurannassa ja suunniteltaessa infrastruktuuria, kuten liikennettä, asuinrakentamista ja kouluverkkoa, sanoo Skånen aluekehitysjohtaja Ulrika Geeraedts.