Rajaesteneuvoston kirje pääministereille: Laatikaa pohjoismainen kriisistrategia!

15.06.20 | Uutinen
Bertel Haarder vid Nordiska Rådets session i Stockholm
Photographer
Magnus Fröderberg

Bertel Haarder on rajaesteneuvoston puheenjohtaja vuonna 2020.

Laatikaa tulevien kriisien varalta pohjoismainen kriisistrategia ja tiedottakaa naapurimaille hyvissä ajoin ennen rajat ylittävän liikkuvuuden rajoittamista. Näin kehottaa pohjoismainen rajaesteneuvosto pääministereille lähettämässään kirjeessä. Neuvosto on kirjoittanut myös valtiovarainministereille ja kehottanut heitä etsimään ratkaisua koronan vuoksi etätöihin joutuneiden rajatyöntekijöiden verokohteluun.

Rajaesteneuvoston tehtävänä on poistaa Pohjoismaiden vapaan liikkuvuuden esteitä. Koronakriisin aikana Pohjoismaat ovat kuitenkin ottaneet käyttöön kansallisia rajoituksia, jotka ovat panneet kapuloita rajat ylittävän liikkuvuuden rattaisiin.

Rajaesteneuvosto haluaa välttyä vastaavalta tilanteelta tulevaisuudessa ja esittää nyt suoraan pääministereille vetoomuksen yhteistyön tekemisestä ennen seuraavaa kriisiä. Neuvosto toteaa pääministereille lähettämässään kirjeessä, että pandemia on pannut rajatyöntekijät koville. Lisäksi se on johtanut kielteiseen rajaestekehitykseen varsinkin suhteessa pääministerien visioon, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.

– Rajaesteneuvoston kansallisina jäseninä kehotammekin pääministereitä laatimaan yhteispohjoismaisen kriisistrategian, joka parantaisi tulevaa kriisinhallintaa, rajaesteneuvosto kirjoittaa kirjeessään.

Neuvosto haluaa lisäksi, että maat ilmoittavat jatkossa toisilleen hyvissä ajoin rajat ylittävän liikkuvuuden rajoittamisesta. Siten maat voisivat vähentää rajatyöntekijöille koituvia kielteisiä seurauksia.

Vero-ongelmat on ratkaistava

Rajaesteneuvosto on lähettänyt kirjeen myös Pohjoismaiden valtiovarainministereille. Taustalla on hallinnollinen vero-ongelma, jonka koronapandemia on aiheuttamassa rajatyöntekijöille ja rajan molemmin puolin toimiville yrityksille.

Yleensä rajatyöntekijöitä verotetaan työskentelymaassa. Kansallisten päätösten vuoksi monet rajatyöntekijät joutuvat kuitenkin tekemään etätyötä kotimaistaan käsin. Siten heitä myös verotetaan kahdessa maassa, mikä saattaa tulla yllätyksenä, kun he joutuvat ensi vuonna jättämään veroilmoituksen kahteen maahan.

– Tilanne tuottaa yksityishenkilöille, yrityksille ja veroviranomaisille täysin tarpeetonta hallinnollista työtä. Varsinkin Pohjoismaiden raja-alueilla on jo vuosikymmeniä rakennettu yhteistyötä, joka on tehnyt rajat ylittävästä toiminnasta ja työskentelystä joustavaa. Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi, eikä koronakriisin pidä antaa romuttaa sitä. Ongelmaan on löydettävä ratkaistu, sanoo rajaesteneuvoston tämänvuotinen puheenjohtaja, tanskalaisparlamentaarikko Bertel Haarder.

Kehottaa vuoropuheluun

Kirjeessään rajaesteneuvosto kehottaa ministereitä vuoropuheluun ratkaisun löytämiseksi.

– Pohjoismaiden vero- ja valtiovarainministerien tulisi yhdessä päättää tilapäisestä poikkeuksesta, jonka mukaan asuinmaahan etätöihin määrättyjä työntekijöitä verotetaan yhä työskentelymaassa. Kyseessä olisi samanlainen poikkeus kuin minkä Pohjoismaat ovat tehneet sosiaaliturvaan kuulumisesta etätyön yhteydessä, kirjeessä todetaan.

Rajaesteneuvosto on poliittinen elin, joka on saanut Pohjoismaiden hallituksilta tehtäväksi edistää yksityishenkilöiden ja yritysten vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa.