Gränshinderrådet och Öresundsområdet föredöme för Europa

16.01.18 | Nyhet
Lena Andersson Pench
Fotograf
Anna Rosenberg
EU-kommissionen använder Öresundsregionen som ett inspirerande exempel på hur länder kan samarbeta för att skapa tillväxt i ett gränsområde. Det nordiska arbetet med att riva gränshinder framhålls som ett föredöme i Europa. Båda nämns i kommissionens handlingsplan för att boosta ekonomin i Europas gränsregioner - som presenteras i Köpenhamn i dag.

- Öresundsregionen har en lång tradition av framgångsrikt arbete med gränsöverskridande projekt, exempelvis arbetet med att främja gränsöverskridande arbetspendling, som vi framhåller som ett gott exempel på gränssamarbete i vår handlingsplan, säger Lena Andersson Pench.

Hon är direktör vid EU-kommissionens avdelning för region- och stadspolitik och presenterar handlingsplanen vid tre tillfällen och i tre intressanta gränsregioner; i danska Köpenhamn, spanska Merida,  och slovakiska Bratislava.

Gränsområden släpar efter 

Nästan en tredjedel av Europas befolkning bor i en gränsregion med grannlandets arbetsmarknad inom räckhåll.  2 miljoner europeer gränspendlar.

Men långt ifrån alla gränsregioner har drivit en målmedveten integrationsprocess med regionalt utvecklingsarbete och brobygge som i Öresundsregionen.

Fortfarande har Europas gränsområden sämre ekonomi och sämre tillgång till offentlig service än andra delar av länderna. 

10 förslag för att boosta ekonomin

I den handlingsplan som antogs den 20 september 2017, pekar EU-kommissionen ut en rad möjliga åtgärder som man vill stödja. Det handlar bland annat om att lyfta fram framgångsrika lösningar av e-förvaltning, att uppmuntra gemensamma arbetsförmedlingar, kartlägga saknade järnvägslänkar, förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande vård och stödja upprättandet av tillgängliga och tillförlitliga informationsstjänster – allt för att hjälpa människor att leva och arbeta på olika sidor om gränsen.

Om bara 20 % av de befintliga hindren undanröjdes skulle gränsområdena ändå tjäna 2 % i BNP. Effekterna på sysselsättningen väntas också bli stora och skulle kunna ge en miljon arbetstillfällen, skriver EU-kommissionen.

Tittar på Norden

När EU-kommissionen tog fram handlingsplanen studerade man bland annat Nordiska ministerrådets systematiska gränshinderarbete som lyfts fram i rapporten som ett framgångsrikt exempel.

På tisdagen den 16 i Köpenhamn medverkar bland andra Dagfinn Høybråten, generalsekreterare vid Nordiska Ministerrådet och Thomas Antoine, generalsekreterare vid Benelux Union ochBertel Haarder, folketingsledamot och tidigare minister.

27 gränshinder har avskaffats

Dagfinn Høybråten tycker att gränshinderarbetet är av särskild relevans i det nordiska sammanhanget:

- Jag är glad över att man på europeisk nivå uppmärksammar det sätt vi strukturerat det nordiska gränshinderarbetet sedan 2014. Vi har på nordisk nivå lyckats involvera såväl de gränsregionala aktörerna som de nationella departementen i syfte att öka mobiliteten mellan de nordiska länderna. Ett gediget arbete som sedan starten bidragit till att 27 nordiska gränshinder blivit lösta, säger han.

 

 

 

Kontakt