Rajaesteneuvoston toimeksiannon vahvistaminen tuotti tulosta

31.10.18 | Uutinen
Margot Wallström redogör för Gränshinderrådets arbete under 2018.

Margot Wallström redogör för Gränshinderrådets arbete under 2018.

Valokuvaaja
Sara Johannessen
Pohjoismainen rajaesteneuvosto on pannut tuulemaan. Neuvosto sai vuosi sitten entistä vahvemman poliittisen toimeksiannon, ja vuonna 2018 se selvitti yhteensä 14 estettä, jotka haittaavat Pohjoismaiden välistä vapaata liikkuvuutta. Ruotsin yhteistyöministeri Margot Wallström on erityisen tyytyväinen siihen, että moni työttömyyskassaan liittyvä ongelma on saatu ratkaistua rajatyöntekijöiden iloksi.

Kansalaiset arvostavat pohjoismaisessa yhteistyössä eniten nimenomaan mahdollisuutta työskennellä, opiskella ja asua vapaasti koko Pohjolassa.

Rajaesteneuvoston tehtävänä on saada hallitukset ratkaisemaan vapaan liikkuvuuden esteitä, joita syntyy maiden lainsäädännöllisistä eroista tai viranomaisten tulkitessa sääntöjä eri tavoin.

  Huomio työ- ja elinkeinoelämään

  Pohjoismaiset yhteistyöministerit laajensivat rajaesteneuvoston toimeksiantoa vuodeksi 2018. Neuvoston kansalliset edustajat saivat esimerkiksi lisää vapauksia järjestää kokouksia vastuuministerien, -viranomaisten ja -ministeriöiden kanssa edistääkseen rajaesteiden ratkaisemista.

  Tänä vuonna rajaesteneuvosto on priorisoinut työssään esteitä, jotka haittaavat elinkeinoelämää ja toisessa maassa kuin kotimaassaan työskenteleviä kansalaisia. Neuvosto on pyrkinyt ratkomaan mahdollisimman monta aiemmilla toimikausilla priorisoitua estettä. Lopputuloksena on 14 loppuun käsiteltyä estettä, joista 13 on ratkaistu ja 1 todettu mahdottomaksi ratkaista.

   Kyytiä kalanviljelyn esteille

   Esimerkiksi kolme työttömyysvakuutukseen liittyvää rajaestettä on saatu ratkaistua Ruotsissa tehdyillä lakimuutoksilla.

   Neuvoston tämän vuoden puheenjohtajana on toiminut ruotsalainen Eva Tarselius Hallgren.

   Työttömyyskassaa koskevien parannusten lisäksi hän on erityisen tyytyväinen siihen, että hallitukset ovat ratkaisseet Ruotsin kalanviljelyn kannalta tärkeän esteen sallimalla norjalaisten lohenpoikasten maahantuonnin.

   – Koska uudessa toimeksiannossamme painotetaan elinkeinoelämän rajaesteitä, tähän kysymykseen keskittyminen on ollut erityisen tärkeää, Eva Tarselius Hallgren toteaa.

    Tärkeää kansalaisille

    – Entistä vahvemman toimeksiannon ansiosta olemme voineet ajaa asioita painokkaammin ja tehdä tiiviimpää yhteistyötä ministerien ja verkostojen kanssa.

    Pohjoismaisten yhteistyöministerien vuoden 2018 puheenjohtaja Margot Wallström kertoo uuden toimeksiannon tuottaneen tulosta.

    – Tänä vuonna saatiin itse ratkaistua ennätysmäärä esteitä. Työssä onnistumisella on suuri merkitys yksittäisille kansalaisille, koska se helpottaa toisessa Pohjoismaassa asumista ja työskentelyä, Margot Wallström sanoo.

     Vuoden aikana ratkaistut 13 rajaestettä:

     1. Ruotsalaisen työttömyyskassan jäseneksi voivat nyt liittyä myös 64 vuotta täyttäneet.

     2. Ilmoittautuminen väärään ruotsalaiseen työttömyyskassaan on voinut johtaa siihen, että henkilö on menettänyt oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

     3. Aiempi vaatimus, jonka mukaan henkilön on keskeytyksettä kuuluttava eri maiden työttömyysturvan piiriin välttääkseen työttömyyskorvauksen alenemisen, on ratkaistu Ruotsissa tehdyillä laki- ja asetusmuutoksilla.

     4. Liikkuvaa elintarvikehuoneistoa ei ole hyväksytty Suomeen tuotavien eläinperäisten elintarvikkeiden ensimmäiseksi maahantulopaikaksi.

     5. Vanhemmuuden tunnustaminen samaa sukupuolta olevien parien perheissä. Ongelma on koskenut muuttoa Suomeen ja Ruotsiin, ja se on Ruotsin osalta yhä ratkaisematta.

     6. Vaatimus ulkomaisen ajokortin vaihtamisesta on kumottu Tanskassa.

     7. Suomalaisnuoret voivat tehdä opintoihin kuuluvan työharjoittelun toisessa Pohjoismaassa.

     8. Norjan, Suomen ja Ruotsin välisten potilaskuljetusten korvaaminen (yhä ratkaisematta Ruotsin osalta).       

     9. Oikeus käyttää opaskoiraa matkustettaessa.  

     10. Kaikkien Pohjoismaiden nuoret voivat päästä lukiokoulutukseen Norjassa, koska hakijan ei enää tarvitse olla kirjoilla Norjan väestörekisterissä opiskelupaikkaa haettaessa.  

     11. Norjalaisten lohenpoikasten tuonti Ruotsiin on sallittu.

     12. Vaatimus matkustusasiakirjan esittämisestä Islannin ja muun Pohjolan välisten lentomatkojen yhteydessä on kumottu.

     13. European Spallation Source -tutkimuslaitoksessa (ESS) työskentelevillä ja Tanskassa asuvilla kolmansien maiden kansalaisilla on nyt oikeus sosiaalivakuutukseen.