Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Ny metod öppnar för nordisk gränsregional pendlarstatistik

04.02.22 | Nyhet
Pendlare på tågstation.
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
För första gången sedan 2015 har man lyckats få fram siffror på hur många som arbetspendlar mellan Danmark och Sverige i Öresundsregionen. Siffrorna har tagits fram med en ny metod, som också öppnar möjligheter för andra nordiska gränsregioner att få fram viktig statistik.

Den färska statistiken för Öresundsregionen visar att 18 200 personer arbetspendlade över gränsen mellan Danmark och Sverige 2020. Av dem bodde 15 300 i Sverige och hade jobb i Danmark, medan 2 900 bodde i Danmark och jobbade i Sverige.

Siffrorna visar att flyktingkrisen 2015 och pandemin de senaste två åren, då gränskontroller blev vardag för pendlarna, inte har inneburit någon större förändring i viljan att ta ett jobb på andra sidan gränsen.

Statistiken har tagits fram i samarbete mellan Danmarks Statistik och Statistiska Centralbyrån i Sverige samt Region Skåne.

Nya statistiken bygger på nationella registerdata

Det här är första gången sedan 2015 som man lyckas få fram siffror på hur många som jobbar över gränsen i Öresundsregionen. De senaste åren har det varit omöjligt att få fram statistiken på grund av att ländernas statistikbyråer inte har haft laglig rätt utväxla information om sina medborgare, så kallad mikrodata.

Statistiken för Öresundsregionen bygger på en ny metod där siffrorna har tagits fram direkt ur befintliga nationella registerdata. Därmed har man sluppit dela personuppgifter över gränser mellan de nationella statistikbyråerna.

Goda nyheter för andra gränsregioner

Den nya metoden öppnar också möjligheter för andra gränsregioner i Norden att få fram data om den gränsöverskridande arbetspendlingen.

- Det här är lovande nyheter. Statistik på den gränsöverskridande arbetspendlingen är oerhört viktig information för de nordiska gränsregionerna och jag hoppas att också andra gränsregioner kan få nytta av den nya metoden, säger Vibeke Hammer Madsen, som är ordförande för det nordiska Gränshinderrådet under 2022.

Högt prioriterad fråga

Gränshinderrådet, som ligger under Nordiska ministerrådet, arbetar för fri rörlighet mellan de nordiska länderna och tillgången till gränsregional statistik står högt på rådets agenda.

Också Nordiska rådet lyfter frågan aktivt. Så sent som i november 2021 godkände rådet en så kallad rekommendation där man uppmanar de nordiska regeringarna att stärka Gränshinderrådets mandat och roll för att etablera ett permanent gränsregionalt statistiksamarbete.

Färsk statistik livsviktig

Den nya statistiken presenterades på ett webbinarium som ordnades av Region Skåne den 2 februari. Och mottagandet bland deltagarna var odelat positivt. Uppdaterad statistik är efterlängtad efter en paus på flera år.

- Färsk statistik över gränspendlingen är jätteviktig för oss i Region Skåne. Siffrorna behövs bland annat för att följa utvecklingen på arbetsmarknaden i regionen och att planera för infrastruktur såsom transporter, bostäder och skolor, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör i Region Skåne.