Uusi pohjoismainen aloite pyrkii lisäämään tekstiilien hyötykäyttöä

03.03.15 | Uutinen
Genbrug
Valokuvaaja
Sigurður Ólafsson/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvoston uusien raporttien mukaan Pohjoismaat hyötyisivät tekstiilien kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisäämisestä. Nyt on laadittu myös ehdotus yhteispohjoismaiseksi strategiaksi, joka koskee tekstiilien ja tekstiilijätteen kierrätyksen ja uudelleenkäytön tehostamista. Strategialla halutaan pidentää vaatteiden elinkaarta tehostamalla vanhojen tekstiilien keruuta, lajittelua ja käsittelyä.

Uusien tekstiilien käyttö on kasvussa Pohjoismaissa. Nykyisen noin 350 000 tonnin vuosikulutuksen arvioidaan kasvavan 450 000 tonniin vuoteen 2020 mennessä. Tekstiilejä kerätään nyt noin 120 000 tonnia, mutta määrää voitaisiin kasvattaa hyötykäytön lisäämiseksi.

Strategiaehdotuksen tavoitteena on tekstiilien elinkaaren pidentäminen suunnittelua parantamalla ja uudelleenkäyttöä lisäämällä. Kun tekstiiliä ei enää voi käyttää, se tulisi kierrättää ja hyödyntää uutena kuituna.

"A Nordic textile strategy" -raportin mukaan keruun ja kierrätyksen tehostaminen voisi luoda Pohjoismaihin 4 000 uutta työpaikkaa. Strategian toteuttaminen edellyttää poliittisia päätöksiä ja tekniikan kehittämistä.

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisäämistä koskeva strategiaehdotus on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä, jossa edistetään vihreää kasvua.

Sitoutumista ja liiketoimintamalleja

Lisäksi on julkaistu kaksi muuta raporttia, joissa on lisätietoja tekstiilien keruun parantamisesta.

"The Nordic textile commitment" -raportissa ehdotetaan sertifiointijärjestelmän luomista ja eettisten ohjeiden laatimista toimijoille, jotka haluavat kerätä tekstiilijätettä. Tavoitteena on keräystoiminnan laadun parantaminen. Sertifiointi koskisi muun muassa hyväntekeväisyysjärjestöjä ja kaupallisia tekstiilinkerääjiä, jätteenkäsittelijöitä, valmistajia sekä maahantuojia.

"EPR systems and new business models" -raportti kuvaa puolestaan sitä, miten erilaisilla ohjauskeinoilla voitaisiin kannustaa yrityksiä luomaan nykyistä kestävämpiä liiketoimintamalleja. Esimerkkeinä voidaan mainita vaatteiden vuokraaminen, lainaaminen tai käytettyjen tekstiilien myynti. Analysoitavista ohjauskeinoista taas voidaan mainita tuottajavastuu.

Ladattavat tiedostot

Raportit ovat osa Pohjoismaiden pääministerien vihreän kasvun aloitetta Pohjoismaat vihreän kasvun kärjessä.

Kaikkien kolmen tekstiilihankkeen yhteinen politiikkamuistio 

 

Tekstiilihankkeet:

A Nordic textile strategy – Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and recycling of textiles

The Nordic textile commitment – A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recycling

EPR systems and new business models – Part II: Policy packages to increase reuse and recycling of textiles in the Nordic region