Mere genbrug og genanvendelse af tekstiler i Norden gavner miljøet og økonomien

03.03.15 | Nyhed
Genbrug
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
Ifølge tre nye rapporter fra Nordisk Ministerråd er der store gevinster at hente ved at øge genbrug og genanvendelse af tekstiler i Norden. Nordiske eksperter har udviklet en samlet strategi for øget indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse af tekstiler i regionen. De opfordrer til en ændret tilgang til produktion, forbrug og behandling af brugte tekstiler.

Rapporten "A Nordic textile strategy" analyserer indsamlings- og sorteringssystemerne i Norden og udpeger en række politiske og teknologiske tiltag, som kunne bane vejen for større effektivitet.

Omlægningen forventes at skabe over 4000 nye jobs i regionen.Det årlige forbrug af nye tekstiler i Norden er 350.000 tons, og tallet forventes at stige til 450.000 tons inden 2020. Til gengæld indsamles kun omkring 120.000 tons brugte tekstiler om året.

- Målet med strategien er, at tekstilernes levetid skal forlænges så meget som muligt via bedre design og mere genbrug. Når tekstilerne ikke kan genbruges yderligere skal de genvindes, enten mekanisk eller kemisk, for bagefter at blive brugt i ny produktion, siger Sanna Due-Sjöström, leder af Nordisk Affaldsgruppe (NAG) under Nordisk Ministerråd.

Nye forretningsmodeller

The "Nordic textile commitment" ser på, hvordan de organisationer, som står for indsamling og sortering af brugte tekstiler, kan bidrage til omlægningen.

Rapporten foreslår et certificeringssystem, baseret på en fælles Code of Conduct, som ville forbedre organisationernes vilkår og øge forbrugerens tillid til genbrugsmarkedet. Certificeringen skal omfatte alle aktører på markedet, heriblandt velgørende organisationer, kommuner, affaldsselskaber, producenter og importører.

- Større gennemsigtighed på markedet ville motivere forbrugerne til at indlevere mere af deres brugte tekstiler. Målsætningen er, at indsamlingen skal mere end fordobles indenfor ti år, siger Due-Sjöström.

Den tredje rapport, "EPR systems and new business models", beskæftiger sig med producentansvar og nye forretningsmodeller, som kan øge genbrug og genanvendelse af tekstiler.

Producentansvarsordninger, frivillige eller obligatoriske, placerer en større del af ansvaret for produkternes samlede livscyklus hos producenter og importører. De kan reducere miljøeffekten ved at lave tekstiler i bedre kvalitet, designe produkter med henblik på genbrug og genanvendelse og reducere brugen af skadelige stoffer. Med producentansvaret bidrager de også til indsamling, genbrug og genanvendelse efter endt brug.

Rapporten fremhæver også en række nye forretningsmodeller baseret på lån, leje og videresalg af tøj, samt indsamling af andre tekstiler end tøj i større mængder end i dag.

Rapporterne udgives som del af de nordiske statsministres grøn vækst initiativ, Norden – ledende i grøn vækst.

Downloads

The reports are a part of the Nordic Prime Ministers' green growth initiative.

Read a policy brief of all three textile projects

Output from he three textile projects:

A Nordic textile strategy – Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and recycling of textiles

The Nordic textile commitment – A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recycling

EPR systems and new business models – Part II: Policy packages to increase reuse and recycling of textiles in the Nordic region