Vihreä siirtymä edellyttää pohjoismaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä

03.11.22 | Uutinen
Business School in Gothenburg
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordplus-ohjelman pidentäminen vuoteen 2027, tutkimuspoliittisen selonteon esittely ja pohjoismaisille kirjastoille tarkoitettu tiedonvaihto-ohjelma. Siinä muutama poiminta Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan suosituksista, jotka hyväksyttiin Pohjoismaiden neuvoston täysistunnossa Helsingissä.

Istunnon päiväjärjestyksessä oli kaikkiaan seitsemän asiaa, jotka käsittelivät eri tavoin oppimisen ja kulttuurin kykyä vahvistaa pohjoismaista yhteenkuuluvuutta. Keskustelussa toistui näkemys, jonka mukaan kestävän ja integroituneen Pohjolan visio edellyttää hyviä mahdollisuuksia koulutus- ja tutkimusalalla tehtävään yhteistyöhön sekä panostuksia pohjoismaisten kielten ymmärtämiseen. 

– Toisessa Pohjoismaassa opiskelu tuo uutta ymmärrystä ja uusia näkökulmia aivan kuten kirjan lukeminen tai elokuvan katsominen. Koulutus ja kulttuuri ovat osa oppimista, joka tukee pohjoismaisen yhteistyön perustana olevaa yhteenkuuluvuutta ja arvopohjaa. Kulttuuri- ja koulutusalalla on myös hyviä mahdollisuuksia vuorovaikutuksen lisäämiseen, mistä olemme tietoisia valiokunnassa, sanoo Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Camilla Gunell.

Toisessa Pohjoismaassa opiskelu tuo uutta ymmärrystä ja uusia näkökulmia aivan kuten kirjan lukeminen tai elokuvan katsominen. Koulutus ja kulttuuri ovat osa oppimista, joka tukee pohjoismaisen yhteistyön perustana olevaa yhteenkuuluvuutta ja arvopohjaa.

Camilla Gunell, Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja

Nordplus-ohjelmalle jatkoa

Ministerineuvoston ehdotus Nordplusin uudesta ohjelmakaudesta 2023–2027 sai äänestyksessä täyden tuen. Nordplus tarjoaa vuosittain taloudellisia tukimahdollisuuksia yli 10 000 opiskelijalle, jotka opiskelevat toisessa Pohjoismaassa tai Baltian maassa.

– Nordplus on pohjoismaisen yhteistyön tärkein ohjelma. On ilahduttavaa, että ministerineuvosto haluaa panostaa uuteen viisivuotiseen ohjelmakauteen, koska sen myötä entistä useampi pääsee opiskelemaan muissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa, totesi valiokunnan norjalaisjäsen May Britt Lagesen.
 

Nordplus on pohjoismaisen yhteistyön tärkein ohjelma. On ilahduttavaa, että ministerineuvosto haluaa panostaa uuteen viisivuotiseen ohjelmakauteen, koska sen myötä entistä useampi pääsee opiskelemaan muissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

May Britt Lagesen, Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan jäsen

Tässä kaikki istunnon Osaaminen ja kulttuuri -kohdassa hyväksytyt ehdotukset: